Władze Uczelni na lata 2019-2021*

* kadencja skrócona z uwagi na zmianę ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym

Rektor
 dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ
Prorektor ds. studenckich
dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska

Władze Uczelni na lata 2017-2019

Rektor – dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ
Prorektor ds. Studiów – dr n. chem. Sławomir Binkowski
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – dr n. med Adam M. Pogorzała

Władze Uczelni na lata 2013-2017

Rektor – prof. dr hab. Józef Garbarczyk
Prorektor ds. Studiów – dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – prof. dr hab. Jerzy Siepak

Skład Senatu PWSZ w Gnieźnie

 • dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ – Rektor
 • dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska – Prorektor ds. studenckich
 • prof. dr hab. farm. Michał Umbreit – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • prof. dr hab. Jerzy Siepak – Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Technologii Chemicznej
 • dr inż. Ryszard Raczyk – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Transportu
 • dr inż. Przemysław Zakrzewski – Dyrektor Instytutu Informatyki
 • dr inż. Karolina Bondarowska – przedstawiciel pracowników dydaktycznych
 • dr Beata Dudzińska – Bajorek – przedstawiciel pracowników dydaktycznych
 • mgr Mieczysław Baranowski – Kanclerz
 • mgr inż. Magdalena Dobrychłop – przedstawiciel pracowników administracji
 • mgr Marzena Kaźmierska – przedstawiciel pracowników administracji
 • mgr Katarzyna Tubacka – przedstawiciel pracowników administracji
 • Mariusz Lemański – student
 • Krystian Nawrot – student
 • Maria Stupczyńska – studentka
 • Aleksandra Ukleja – studentka
 • Natalia Szymańska – studentka
 • Mateusz Pawlak – student

Skład Rady Uczelni 

 • mgr inż. Andrzej Konieczka – Przewodniczący Rady Uczelni
 • mgr Tomasz Kaczmarek – Członek Rady Uczelni
 • mgr inż. Marek Bajsert – Członek Rady Uczelni
 • dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PWSZ – Członek Rady Uczelni
 • dr Anna Basa – Członek Rady Uczelni
 • mgr Mieczysław Baranowski – Członek Rady Uczelni
 • Mariusz Lemański – Członek Rady Uczelni