Kilkuletnie prowadzanie badań w laboratorium chemicznym PWSZ w Gnieźnie nad oznaczaniem zawartości polietylenoglikoli w konserwowanym mokrym drewnie archeologicznym  we współpracy z Działem Konserwacji Muzeum Archeologicznego w Biskupinie zaowocowało wspólnym artykułem, który ukazał się na łamach czasopisma Studies in Conservation.

link dostępu do artykułu:
Eugeniusz SROCZAN

Od wyłącznika do IoT – ewolucja funkcjonalności instalacji elektrycznych w budynkach.

Kolejne zmiany technologiczne i funkcjonalne sprzętu i osprzętu instalacyjnego oraz przewodów instalacyjnych, a nade wszystko odbiorników energii, pozwalały na coraz bardziej efektywne przetwarzanie energii elektrycznej w postać energii końcowej. Nowe układy sterowania, bazujące na zminiaturyzowanych układach automatycznego sterowania zasilaniem odbiorników, umożliwiają optymalizację zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego. Rozproszenie zarządzania poborem energii, możliwe dzięki zastosowaniu IoT, ma istotne znaczenie dla pracy sieci dystrybucyjnej, do której przyłączeni są prosumenci. Internet rzeczy wpływa również na podwyższenie poziomu komfortu odbiorcy energii elektrycznej i jednocześnie jej producenta – prosumenta.

Słowa kluczowe: instalacje inteligentne, prosument, instalacje fotowoltaiczne, internet rzeczy.

M. Sroczan – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, M. Sroczan – Politechnika Poznańska

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT – internetu rzeczy. Elektro-info nr 3/2017 r.

Prosumenci dostrzegający wartość we  wdrażaniu i korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technology – ICT) realizują korzyści w wielu obszarach, m.in. obniżenia kosztów krańcowych produktów i usług, wykorzystania analityki Big Data w celu poprawy efektywności produkcji, wydajności, współdzielenia danych z innymi IoT prosumentami. W artykule opisano strukturę instalacji oraz wyniki pomiarów mocy i energii dokonywanych i przetwarzanych automatycznie przez dedykowane oprogramowanie.

Sroczan E., Funkcjonalności instalacji budynku prosumenta udostępniane przez Chmurę i Internet 5G. Elektro-info nr 3(182)/2020 r. str. 20-24.

W artykule opisano wybrane elementy struktury nowoczesnej instalacji inteligentnej prosumenta. Nie tylko w domu (mieszkaniu) ale również w procesach technologicznych – w przemyśle, także w energetyce. Istotną rolę w działaniu systemu elektroenergetycznego (SE) spełnia telekomunikacja udostępniająca media transmisyjne o przepustowości gwarantującej dostęp adresata do informacji w czasie rzeczywistym, z opóźnieniem transportowym, które nie wpływa na jakość i bezpieczeństwo automatycznej regulacji parametrów instalacji. Te cechy wynikają z zastosowania techniki obliczeń w „chmurze”, Internetu 5G jako medium oraz cech Internetu Rzeczy (IoT), który coraz powszechniej ewoluuje do Internetu Wszystkiego (IoE).

Słowa kluczowe: urządzenia HES/HBES, Internet Wszystkiego, sieci bezprzewodowe, instalacja prosumenta.

Tomasz Kubiak, Sygnały i obrazy, czyli fizyka w przetwarzaniu i analizie danych biomedycznych,

Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 3 (2020), s. 4-12, ISSN: 0426-3383.

Tomasz Kubiak, Joanna Banaszak, Arkadiusz Józefczak, Zbigniew Rozynek, Direction-Specific Release from Capsules with Homogeneous or Janus Shells Using an Ultrasound Approach
ACS Applied Materials & Interfaces, 12 (13), 2020, 15810-15822

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.9b21484

A. Matłoka, J. Siepak, R. Gołdyn, K. Ciesielski, K. Wekwhert, A. Kozłowska, S. Strzelińska, “Wizja Rekultywacji Jeziora Jelonek w Gnieźnie”
PRZEGLAD KOMUNALNY nr 4; str.47-51, 2020 r.

Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska i Technologii Chemicznej tj.: prof. dr hab. Jerzy Siepak, dr Agnieszka Matłoka oraz mgr inż. Karol Ciesielski wraz ze studentkami kierunku technologii chemicznej – Klaudią Wekwerth, Agatą Kozłowską oraz Sandrą Strzelińską, a także z Panem prof. dr hab. Ryszardem Gołdyniem z Zakładu Ochrony Wód, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są autorami artykułu “Wizja rekultywacji jeziora Jelonek w Gnieźnie”, który ukazał się na łamach Przeglądu Komunalnego nr 4 (343) str.47-51 2020. Nadmieniamy, że “Przegląd Komunalny”, to najbardziej rozpoznawalne czasopismo dotyczące branży komunalnej i ochrony środowiska, wydawane od ponad 25 lat przez firmę ABRYS. Wersja papierowa czasopisma wkrótce będzie dostępna w Bibliotece Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. Istnieje też możliwość prenumeraty tego czasopisma przez stronę http://e-czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunalny/2020-4-1134

Artykuł Wizja Rekultywacji Jeziora Jelonek w Gnieźnie; A. Matłoka, J. Siepak, R. Gołdyn, K. Ciesielski, K. Wekwhert, A. Kozłowska, S. Strzelińska, PRZEGLAD KOMUNALNY nr 4; str.47-51, 2020 r.

Eugeniusz M. Sroczan – “Instalacje elektryczne”
Wydawca: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2019; Liczba stron : 456.
Oprawa miękka, format 165 x 240 mm. ISBN: ISBN 978-83-09-01118-7.

W książce przedstawiono informacje, schematy, zakresy zastosowań poszczególnych urządzeń przyłączonych do instalacji elektrycznej oraz zasady ich działania. Stanowią one wyposażenie domu, mieszkania, biura, pracowni projektowej, warsztatu rzemieślniczego – łatwiej byłoby wymienić miejsca, w których instalacji nie ma. Książka zainteresuje czytelników chcących zapoznać się z nowościami do swojego domu, jak i fachowców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Może ona służyć jako podręcznik, poradnik i zbiór informacji oraz jako wykaz aktualnych norm, niezbędnych do projektowania i modernizacji instalacji.

Tomasz Kubiak – “Od biofizyki układu wzrokowego do złudzeń optycznych”
Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 6 (2019), s. 4-10, ISSN: 0426-3383.