Profesor Uczelni
Instytut Nauk o Bezpieczeństwa
email: e.posluszna@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Absolwentka Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie uzyskała w 2014 roku.

Dotychczas zajmowała się badaniem zagadnień i problemów dotyczących ekstremizmu i terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu jednej sprawy, walki sieciowej, oporu bez przywództwa, wojen przyszłych generacji oraz strategii samotnych wilków. Obecnie w obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się bezpieczeństwo zdrowotne, społeczne i środowiskowe..

Jej dorobek badawczy obejmuje 6 monografii oraz kilkadziesiąt artykułów, z których większa część poświęcona jest problematyce bezpieczeństwa. Pozostałe dotyczą rozmaitych zagadnień z zakresu politologii, filozofii, antropologii.