Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: a.iskra@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Absolwent Politechniki Poznańskiej, doktor nauk technicznych (1977), doktor habilitowany (1987), profesor (1997). W latach 1996 – 2003 pełnił funkcję Prorektora Politechniki Poznańskiej. Był stypendystą  Fundacji Alexander v. Humboldta. Swoje projekty badawcze realizował m.in. w Institut fuer Kaelte – und Angewandte Waermetechnik, Universitaet Hannover (obecnie Leibniz Universitaet). Ponadto brał udział w wielu badaniach naukowych, prowadzonych przez uczelnie krajowe i zagraniczne. Nadal jest aktywnym członkiem 3 krajowych i 4 zagranicznych towarzystw naukowych

Ponadto jest autorem 167 artykułów naukowych, które zostały opublikowane w renomowanych czasopismach zagranicznych m.in. w niemieckim miesięczniku motoryzacyjnym – MTZ Motor Technische Zeitschrift. Jest również autorem 4 książek naukowych, promotorem 6 rozpraw doktorskich i magisterskich w tym studentów uczelni zagranicznych oraz recenzentem 3 wniosków o nadanie tytułu profesora, 5 prac doktorskich i 170 prac magisterskich i inżynierskich.

W latach 1972 – 2017 był pracownikiem naukowo-badawczym Politechniki Poznańskiej.  Od 2018 roku związany jest z PWSZ Gniezno.

Publikacje z afiliacją PWSZ Gniezno

  • SAE JOURNAL OF ENGINES. 2020. Problems of reducing friction losses of a piston-ring-cylinder configuration in a combustion piston engine with an increased isochoric pressure gain Author, co-author: Dr. Eng. Piotr Wróblewski Military University of Technology, Institute of Aviation Technology, Division of Aircraft Construction and Operation, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa. Email: piotr.wroblewski@wat.edu.pl
  • Prof. Antoni Iskra, Prof., DSc., DEng. – Professor in the Faculty of Machines and Transport at Poznan, University of Technology and Professor in the State Higher Vocational School in Gniezno, Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno Email: antoni.iskra@put.poznan.pl