Profesor
Instytut Nauk Technicznych
email: a.dobrogowski@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Aktualnie wykładowca PWSZ Gniezno, związany z Instytutem Nauk Technicznych. W latach 1989 – 2006 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Był również pierwszym Dziekanem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PP, powstałego z przekształcenia Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej .

Wybrane wyróżnienia i nagrody:

  • II Nagroda Prezesa Rady Ministrów w kategorii: “Wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne” za “System wspomagania synchronizacji w sieciach telekomunikacyjnych” -(2005).
  • Jubileuszowy Diament Przeglądu Telekomunikacyjnego za wyróżniające się publikacje (2003).
  • Odznaka honorowa “Zasłużony dla Łączności” przyznana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji na wniosek Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji (2015).

Autor i współautor ok. 160 publikacji.

Publikacje z afiliacją PWSZ Gniezno

  • Czy modulacje amplitudy są modulacjami amplitudy? Glosa do prezentacji modulacji liniowych nośnej harmonicznej, Przegląd Telekomunikacyjny, rocznik XC, nr 12/2017, str. 1184- 1188.