Asystent
Instytut Nauk Technicznych
email:m.zietek-koczan@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

W 2014 roku zdobyła tytuł zawodowy magistra, w specjalności logistyka międzynarodowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2018 roku ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie Ekonomia.

Zajęcia prowadzone przez mgr M. Ziętek-Koczan w PWSZ w Gnieźnie to: Podstawy ekonomii, Badania operacyjne, Organizacja i zarządzanie w transporcie, Automatyzacja procesów transportowo-magazynowych, Systemy informacyjno-informatyczne w transporcie, Gospodarka magazynowa, Mikroekonomia, Logistyka, Ekonomika transportu, Transport międzynarodowy.

W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się głównie logistyka przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli transportu. Analiza procesów logistycznych w budownictwie stała się punktem wyjścia do napisania rozprawy doktorskiej. Pomysł ten, magister sukcesywnie realizuje.

Poza sferą naukową, M. Ziętek-Koczan bardzo lubi podróże, aktywność sportową oraz naukę języków obcych.