Profesor
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

email: m.bodziany@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

dr hab. Marek Bodziany – pułkownik Wojska Polskiego – Prodziekan ds. Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Redaktor Naczelny Wydawnictwa AWL. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Generała Józefa Bema w Toruniu, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Transportu i Logistyki we Wrocławiu. Doktorat uzyskany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, habilitacja w Naukach o Bezpieczeństwie uzyskana w Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zainteresowania naukowe:

 • Metodologia nauk społecznych (w tym nauk o bezpieczeństwie);
 • Konflikty i wojny;
 • Kryzysy społeczne i rewolucje;
 • Nierówności społeczne;
 • Zmiana społeczna;
 • Globalizacja i neokolonializm;
 • Procesy ludnościowe;
 • Bezpieczeństwo kulturowe;
 • Wielokulturowość;
 • Bezpieczeństwo społeczne.

Publikacje

 • Marek Bodziany, Ryszard Kałużny (2020), Pro-Social And Altruistic Behaviors Of Military Students In Random Events, „Jurnal of Academic Ethics” (in press – SCOPUS, WoS) (70 pkt. MNiSW);
 • Marek Bodziany, Marzena Netczuk-Gwoździewicz, (2021), Feminization of Terror: Psychological Analysis of the Role of Women in Terrorist Structures, „Studies in Conflict & Terrorism, 44:3, 266-283 (SCOPUS , WoS) (100 pkt MNiSW);
 • Marek Bodziany, Wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego Polski, Wydawnictwo AWL, Wrocław 2019, 459 s. (Monografia 100 pkt MNiSW);
 • Marek Bodziany, Zbigniew Ścibiorek, Stanisław Ślusarczyk (2021), Motivating in theory and practice of command – case study of the Polish armed forces, the police and the fire service, International Journal of Organizational Analysis, Vol. 29 No. 2, pp. 474-492, (SCOPUS). (70 pkt MNiSW);
 • Marek Bodziany, Tomasz Landmann (2020), Catholic Church Towards Sovietization of Culture and Polish Society in Communication of the Polish Embassy at the Vatican in the Years 1956–1968, Historická Sociologie, 2, pp. 29-50 (SCOPUS) (20 pkt. MNiSW);
 • Marek Bodziany, Marta Nowakowska (2020), “Heart of Darkness” and “Dark Continent”: Africa and its Nations in Polish Media and Social Perception, Social Psychology and Society, Vol. 11, no. 2, рр. 106—119. (SCOPUS, WoS) (20 pkt. MNiSW);
 • Marek Bodziany (2017), “Glass Walls” – Considerations About European Multiculturalism, “Social Psychology and Society”, Vol. 8, no. 3, рр. 20-30 (SCOPUS, WoS). (20 pkt. MNiSW).
 • Marek Bodziany, Karolina Smolarz (2020), History and contemporaneity of Polish emigration to Chile, Scientific Journal of the Military University of Land Forces, Volume 52, Number 2(196), pp. 225-244. (20 pkt. MNiSW).
 • Marek Bodziany, Anna Kotasińska, The Falklands Conflicts History And Predictions For The Future, “Historia i Polityka”, No. 20 (27)/2017, pp. 9 –29. (40 pkt. MNiSW).
 • Marek Bodziany, Marzena Netczuk-Gwoździewicz, Terrorist Activity of Women – an Outline of the Problem, Zeszyty Naukowe sgsp 2019, Nr 72/4/2019, pp. 57-76. (20 pkt. MNiSW).
 • Marek Bodziany, Paweł Kocoń, Ivan At The Gates! – Armed Conflict In Ukraine And The Moral Panic In Poland?, “Trames. A Journal of the Humanities and Social Sciences”, 2018, 22(72/67), 2, 137–157. (20 pkt Lista A) (WoS).
 • Bodziany Marek, Bezpieczeństwo kulturowe Polski w „cieniu” zagrożeń XXI wieku, „Wschodnioznawstwo” 2017, ss. 247-268.
 • Marek Bodziany, Ahmet Köstekçi, Identity And Cultural Assimilation of The Turks in Exile, Securitologia, 1(2016) pp. 5-16. (8 pkt lista B);
 • Marek Bodziany, Anna Kotasińska, Europejski kryzys migracyjny – włoskie studium przypadku, „ Polish Borderlands Studies”, Vol. 5, nr 1, 2017. (8 pkt lista B);
 • Marek Bodziany, Syrian Society at the Threshold of Freedom – Unfulfilled Dream of Democracy, The Journal of Science of the General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Volume 48 Number 2 (180), 2016, 5-18. (8 pkt lista B);
 • Marek Bodziany, Zbigniew Ścibiorek, Military Implications of the Russian Federation’s Politics of Expansion, Historia i Polityka, No. 30(37)/2019, pp. 9–23. (8 pkt lista B);
 • Marek Bodziany, Zbigniew Ścibiorek, The Combat Potential And The Security Strategy of Russia – Towards Rebuilding The Position In The International Arena, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” (YIESW), 16(4): 61-85. (11 pkt lista B);
 • Marek Bodziany, Abou Saleh Ziad, Among People, Between Cultures – The Minority of Arab Origin in Contemporary Europe, “International Journal of Humanities and Social Science”, Vol. 7, No. 6, 2017. (8 pkt lista B);
 • Marek Bodziany, Abou Saleh Ziad, Europe – Islam. Reflections on Uneasy Relationships, “Saudi Journal of Humanities and Social Sciences”, SJHSS: Volume-2: Issue-7, July, 2017. (5 pkt lista B);
 • Marek Bodziany, Cultural integration of Vietnamese immigrants in Poland – three decades of experience, “Journal of Social Sciences and Humanities” -Vietnam, Vol.3 Issue 5 (2017). (5 pkt lista B);
 • Bodziany Marek, Azymuty badawcze bezpieczeństwa kulturowego, [w:] V. Gull – Rechlewicz (red.), Wielość kultur: między dialogiem a konfliktem. Nauka-kultura-polityka, Kielce 2017. (5 pkt rozdział w monografii);
 • Marek Bodziany, Etapy procesu badań nad bezpieczeństwem, Zbigniew Ścibiorek, Zenon Zamiar (red.), Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 226-259. (5 pkt rozdział w podręczniku);
 • Marek Bodziany, Wykorzystanie metod ilościowych w naukach o bezpieczeństwie, Zbigniew Ścibiorek, Zenon Zamiar (red.), Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 260-286 (5 pkt rozdział w podręczniku);
 • Marek Bodziany, Wykorzystanie metod jakościowych w naukach o bezpieczeństwie, Zbigniew Ścibiorek, Zenon Zamiar (red.), Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 287-309 (5 pkt rozdział w podręczniku);
 • Marek Bodziany, Budowanie koncepcji badań problemów bezpieczeństwa – studium przypadku, Zbigniew Ścibiorek, Zenon Zamiar (red.), Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 310-332 (5 pkt rozdział w podręczniku);
 • Marek Bodziany, Kryzys społeczny w wybranych perspektywach teoretycznych, [w:] Bodziany Marek (red.), Kryzysy społeczne XXI wieku, Między dezintegracją, „fencing policy” a upadkiem państwowości, Wyd. AWL, Wrocław 2017, s. 9-23. (5 pkt rozdział w monografii)
 • Marek Bodziany, Oblicza współczesnych kryzysów społecznych – europejskie studium przypadków, [w:] Bodziany Marek (red.), Kryzysy społeczne XXI wieku, Między dezintegracją, „fencing policy” a upadkiem państwowości, Wyd. AWL, Wrocław 2017, s. 24-43. (5 pkt rozdział w monografii)
 • Marek Bodziany, „Trajektorie” kryzysów w Afryce i na Bliskim Wschodzie, [w:] Bodziany Marek (red.), Kryzysy społeczne XXI wieku, Między dezintegracją, „fencing policy” a upadkiem państwowości, Wyd. AWL, Wrocław 2017, s. 44-53. (5 pkt rozdział w monografii)
 • Marek Bodziany, „Arabska Wiosna”. – od „(a)normalności” do kryzysu i odwrotnie, [w:] Bodziany Marek (red.), Kryzysy społeczne XXI wieku, Między dezintegracją, „fencing policy” a upadkiem państwowości, Wyd. AWL, Wrocław 2017, s. 45 – 96. (5 pkt rozdział w monografii)