Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: t.kubiak@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyki uzyskał w 2016 r. na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Swoje umiejętności doskonalił w renomowanych ośrodkach naukowych w Szwajcarii (CERN), Niemczech (GSI Darmstadt, Forschungszentrum Jülich, Freie Universität Berlin, Universität Potsdam); Włoszech (Università degli Studi di Genova) oraz Francji (Institut de Physique de Rennes). W dorobku naukowym posiada publikacje, m.in. w takich czasopismach, jak: „ACS Applied Materials & Interfaces”; „Current Applied Physics”; „British Journal of Radiology”; „Radiotherapy & Oncology”; „Radiation and Environmental Biophysics” oraz kilkadziesiąt referatów na prestiżowych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Ponadto jest autorem 26 artykułów dydaktycznych i metodycznych.

Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany, m.in. stypendiami naukowymi MNiSW, Fundacji UAM, Funduszu Rodziny Kulczyków, Rektora UAM oraz nagrodami za najlepsze wystąpienia konferencyjne.

Publikacje z afiliacją PWSZ Gniezno

 • T. Kubiak, M. Zubko, A. Józefczak, Ultrasound-triggered directional release from turmeric capsules, Particuology 2021, 57, 19-27, DOI: 10.1016/j.partic.2020.12.010.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1674200121000249
 • Kubiak, J. Banaszak, A. Józefczak, Z. Rozynek, Direction-Specific Release from Capsules with Homogeneous or Janus Shells Using an Ultrasound Approach, ACS Applied Materials & Interfaces 12(13), 2020, 15810−15822, DOI:10.1021/acsami.9b21484 (MNiSW 200 pkt).
 • Kubiak, Sygnały i obrazy, czyli fizyka w przetwarzaniu i analizie danych biomedycznych, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 3 (2020),
  s. 4-12, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Od biofizyki układu wzrokowego do złudzeń optycznych, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 6 (2019), s. 4-10, ISSN: 0426-3383.

Publikacje

 • Kubiak, Od badań podstawowych do edukacji. Co warto wiedzieć o CERN?, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 5 (2019), s. 10-16, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Latające karetki, czyli o fizyce śmigłowców ratowniczych, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 4 (2019), s. 4-9, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Od dendrochronologii do datowania radiowęglowego, czyli fizyka na tropie śladów przeszłości, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 2 (2019), s. 4-10, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Advances in EPR dosimetry in terms of retrospective determination of absorbed dose in radiation accidents, Current Topics in Biophysics 2018, 41, 11-21, DOI: 10.2478/ctb-2018-0002; ISSN: 2084-1892.
 • Kubiak, Od nanocząstek do mikrokapsułek, czyli fizyczne rewolucje w medycynie, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 6 (2018), s. 4-8, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Od zdrowych nerek do dializy, czyli o biofizyce układu wydalniczego, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 4 (2018), s. 8-14, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Nowe horyzonty fizyki jądrowej [w:] Temat Europa. Scenariusze lekcji europejskiej, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018, s. 110-121, ISBN 978-92-79-85873-4, DOI:10.2775/997603.
 • Kubiak, Tomografia komputerowa; Ultrasonografia; Od protonów do diagnostyki; Fizyka w leczeniu nowotworów; Spektroskopia; Elektroencefalografia; Fizyka w karetce pogotowia [w:] Współczesne zastosowania fizyki, Fizyka w Szkole z Astronomią, e-wydanie specjalne nr 1 (2018), s. 44-74, ISSN 0426-3383.
 • Kubiak, Fizyka u internisty, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 2 (2018), s. 4-7, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Biofizyka układu oddechowego – od teorii do eksperymentu, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 1 (2018), s. 4-8, ISSN: 0426-3383.
 • Krzyminiewski, B. Dobosz, T. Kubiak, The influence of radiotherapy on ceruloplasmin and transferrin in whole blood of breast cancer patients, Radiation and Environmental Biophysics 2017, 56(4), 345-352, DOI 10.1007/s00411-017-0708-3, ISSN: 1432-2099.
 • Kubiak, Nanoparticles as radiosensitizers in photon and hadron radiotherapy, Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna 2017, 23(1), 29-36, ISSN 1234-5563.
 • Kubiak, Ultrasonografia, czyli fale akustyczne w służbie medycyny, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 5 (2017), s. 4-9, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Od protonów do diagnostyki, czyli obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 4 (2017), s. 4-9, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Leki cytostatyczne, czyli jak chemia pomaga zwalczać nowotwory, Chemia w Szkole, nr 2 (2017), s. 16-21, ISSN: 0411-8634.
 • Kubiak, Polimery jako biozgodne pokrycia nanocząsteczkowych nośników leków, Chemia w Szkole, nr 6 (2016), s. 44-47, ISSN: 0411-8634.
 • Kubiak, Elektroencefalografia, czyli jak fizyka pomaga odkrywać tajemnice mózgu, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 6 (2016), s. 4-6, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Fizyczny opis układu tętniczego na przykładzie modelu powietrzni – teoria i eksperyment, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 5 (2016), s. 16-19, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego i jej przykładowe zastosowania w biofizyce i fizyce medycznej, Fizyka w Szkole z Astronomią, nr 2 (2016), s. 4-7, ISSN: 0426-3383.
 • Kubiak, Particle therapy of moving targets-the strategies for tumour motion monitoring and moving targets irradiation, The British Journal of Radiology 2016, 89 (1066), 20150275, DOI: 10.1259/bjr.20150275, ISSN: 0007-1285.