Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: m.gwozdzicka-piotrowska@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Matylda Gwoździcka-Piotrowska jest absolwentką Prawa oraz  Europeistyki na WPiA UAM w Poznaniu, doktorem nauk prawnych. Od 1998 r. wykłada przedmioty prawnicze w uczelniach wyższych w Poznaniu, Gnieźnie, Koninie czy Lesznie. Zainteresowania naukowe dr Matyldy Gwoździckiej-Piotrowskiej koncentrują się  wokół zagadnień z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego (z odniesieniem do praw małoletniego pacjenta), a także, z zamiłowania do podróży, prawa turystycznego.

Po obronie doktoratu opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, jest też redaktorem kilku tomów monografii, recenzentem, autorką dwóch monografii i współautorką publikacji książkowej. Opracowała także kilka podręczników z zakresu prawa dla studentów.

Ukończyła kurs mediatora sądowego, od 2002r. wykonuje zawód radcy prawnego. Biegle włada j. angielskim i niemieckim, zna podstawy j. włoskiego i francuskiego. Jest miłośniczą psów – polskich owczarków nizinnych.

Publikacje

 • Adoption procedure in the light of Italian and German Laws z J. Mucha w: Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego, Teoria i praktyka, tom I, red. nauk. K. Knoppek i J. Mucha, Poznań Altus 2015 s. 115-126, ISBN:  978-83-934497-3-6.
 • A child in the context of foster care – selected legal aspects w: Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, tom III Poznań, 2015., tom I, red. nauk. K. Knoppek i J., Mucha, Poznań Altus 2015 s. 115-126, s. 217-239, ISBN978-83-934497-8-1
 • Nadawanie imion i nazwisk w kontekście wybranego orzecznictwa administracyjnego, biznes a prawo. Aktualne problemy i kierunki rozwoju, ISBN 9788372053435, Wydawnictwo WSB w Poznaniu 2016, s.27-43
 • Porozumienia rodzicielskie i nowelizacja prawa rodzinnego w kontekście rozwiązywania konfliktów w: Imaginarium interakcji społecznych, Wydawnictwo Uniw Wroc. ISBN 978-83-7977-287-2, 2017, s.128-137
 • Imię w kontekście polskich uregulowań prawnych w: Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, Tom IV, Poznań 2016, s. 256-272, ISBN 9788394588809
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – (nie)zabezpieczenie klientów biur podróży? w: “Nasze, nie nasze w turystyce” red.nauk. M.K. Letniarek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania “Edukacja” Wrocław 2014, s. 167-174, ISBN: 978-83-936378-1-2.
 • Konsument – klient biura podróży a odstąpienie od umowy o podróż, Studia Periegetica 2014 1(11)/2014, s. 103-114, w : Zdrowie i bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji, ISSN 1897-92-96, red. A. Bernacik.
 • Travel law Regulation  w : Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, tom II Poznań, 2014., s.215-235, ISBN: 978-83-934497-6-7
 • Turystyka kulturowa – Wybrane aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście polityki zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2016, 9788394159603
 • The legal status of health resorts, s.22-28, w: Tourism role in the region al economy. Health, wellness, and Spa tourism as the regional tourism product – Theory and practice, re. J. Marak, J. Wyrzykowski, M. Szymczyk, Wrocław 2014 ISBN: 978-83-937018-4-1
 • Rewitalizacja miasta w kontekście nowego uregulowania prawnego w: Przestrzeń mieszkańców i turystów po rewitalizacji miast, Wyższa Szkoła Zawodowa Edukacja Wrocław 2016, s. 13-26, ISBN 9788394680213
 • Język prawny i język prawniczy w kontekście komunikacji w: Zróżnicowanie społeczne a praktyki komunikacyjne w świecie realnym i wirtualnym, Wydawnictwo UWroc, 2018, s. 154-68.
 • Local fees as an example of visitor and health resort taxes w: Looking for Health, Fitness and Beauty, Studia Periegetica, 2(16)/2016, s. 129-142