Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: a.krzymien@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Dr inż. Anna Krzymień jest absolwentką Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w roku 1983. W latach 1973–2008 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. Od roku 2011 zatrudniona jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie na stanowisku adiunkta.

Jest autorem i współautorem ponad 100 artykułów i referatów naukowych prezentowanych w kraju i za granicą, a także współautorem 60 wieloetapowych prac badawczych wykonywanych na rzecz gospodarki narodowej. Jej prace są wykorzystywane w zakładach produkujących łożyska ślizgowe silników spalinowych, jak i w ośrodkach obliczeniowych.

Jest autorką monografii nt. łożysk ślizgowych silników spalinowych oraz współautorką skryptów i podręczników z dziedziny silników spalinowych.

W ramach działalności dydaktycznej obecnie prowadzi wykłady z recyklingu i ochrony środowiska w transporcie, materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w środkach transportu, a także podstaw eksploatacji maszyn.

Dr inż. Anna Krzymień jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.

Publikacje z afiliacją PWSZ Gniezno

  • „Badania silników spalinowych i ich układów funkcjonalnych” praca zbiorowa pod redakcją W. Serdeckiego  WPP, Poznań 2017. (A. Krzymień – 3 rozdziały: Pomiar zużycia paliwa, Paliwa silnikowe, Pomiar współczynnika napełnienia i współczynnika nadmiaru powietrza).