Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: b.wolynska@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Doktor nauk technicznych rok nadania 1981 tytuł rozprawy doktorskiej: „ Algorytmy sterowania sygnalizacją świetlną na ciągu skrzyżowań”

Przebieg pracy:

1972 – 2001

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny, na stanowiskach:

  • asystenta i starszego asystenta (od 1972 do 1981)
  • adiunkta (od 1981 do 1990)
  • starszego wykładowcy (od 1990 do 2001)

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania,
na stanowisku:

  • starszego wykładowcy (od 2001 do 2014)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

  • na stanowisku wykładowcy (od 2004 2019)
  • na stanowisku adiunkta (od 2019 do chwili obecnej)

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

  • na stanowisku adiunkta (1993÷2004)

Dydaktyka

PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

  • Przygotowaniu i aktualizacji programów z przedmiotów: „Technologia informacyjna”, „Narzędzia informatyki”, „Informatyzacja przedsiębiorstw”, „Grafika komputerowa”.
  • Prowadzenie zajęć z przedmiotów: „Technologia informacyjna”, „Narzędzia informatyki”, „Informatyzacja przedsiębiorstw”, „Grafika komputerowa”.