Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: e.sroczan@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Doktor nauk technicznych, inżynier, absolwent Politechniki Poznańskiej (1969); doktorat (1977), adiunkt w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Kierownik praktyk Politechniki Poznańskiej (1987-2006),

Wykładowca w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie (od 2004), dyrektor Instytutu Informatyki oraz Instytutu Informatyki i Telekomunikacji (2006-2019).

Członek: Rady Programowej czasopisma Rynek Energii (od 1995),

Centralnej Komisji Informatyzacji SEP (2006-2010), członek PTPN, PTI, SEP, PTETiS, EUROSIS – EMSoc. for Modelling and Simulation Technology.

Współpraca z IASE – w zakresie opracowania i wdrożenia informatycznego systemu kierowania, nadzoru i programowania pracy okręgowego systemu elektroenergetycznego. Projektant instalacji automatycznego sterowania procesami chemicznego podczyszczania ścieków. Autor książek: Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego, Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego. Instalacje elektryczne (2 wydania.).

Autor artykułów związanych z inteligentnymi instalacjami i współpracą prosumentów w sieci zasilającej niskiego napięcia.