Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: b.klapiszewska-kazmierczak@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Absolwentka Politechniki Poznański – oddział zamiejscowy w  Gnieźnie (kierunek: Ochrona Środowiska) – uzyskany tytuł zawodowy inżyniera, następnie Politechnika Poznańska (kierunek: Technologia Chemiczna) – tytuł zawodowy magister inżynier. W 2007 roku w Politechnice Poznańskiej w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej ukończone studium doktoranckie i obrona pracy doktorskiej pt: „Barwne pigmenty strącane z roztworów pogalwanicznych zawierających CrO42-, Cr+3 lub Ni+2 ”, otrzymany stopień naukowy doktora inżyniera nauk chemicznych. Od 2006 roku Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w Instytucie Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Nauczane przedmioty to: Zarządzanie środowiskiem, Prawo ochrony środowiska, Prawo kosmetyczne,  Technologie i produkty chemiczne.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie: Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami (2004), Prawa Ochrony Środowiska (2004), Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie” (2010) oraz Logistyki (2017).