Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: w.kawczynski@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Dyscyplina naukowa –
Specjalność naukowa – energetyka przemysłowaUzyskane tytuły naukowe:

  • 1974 dr nauk technicznych

Pełnione funkcje:

  • wykładowca PWSZ od 2004roku,
  • dyrektor Instytutu Systemów Zarządzania i Marketingu 2004-2005
  • Prorektor ds. studiów 2005-2006

Działalność dydaktyczna

  • prowadzenie przedmiotów z: podstaw zarządzania, zarządzania produkcją i usługami, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem.

Autor wielu podręczników i skryptów oraz materiałów metodycznych. Promotor licznych prac dyplomowych nagradzanych w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową. Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.