Profesor Uczelni
Instytut Nauk Technicznych
email: s.poplawski@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Dyscyplina naukowa – Filozofia
Specjalność naukowa – Współczesna myśl społeczno-filozoficzna, komunikacja w zarządzaniu

Uzyskane tytuły naukowe:

  • 1972 dr nauk humanistycznych
  • 1984 dr hab.- Akademia Nauk Społecznych

Pełnione funkcje:

  • wykładowca PWSZ od 2004roku,
  • członek senatu 2004-2008,
  • przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej

Działalność dydaktyczna

  • prowadzenie przedmiotów z: podstaw filozofii, Zachowania w organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Autor wielu książek, monografii, publikacji i artykułów. Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi oraz nagrody Ministra.