Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: a.zajdel@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Inżynier mechanik, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1971), doktorat (1979), habilitacja (2002). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej (2003-2006) oraz prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (2005-2012). W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie pracuje od 2013. Specjalista w zakresie techniki spalania, energetyki i inżynierii środowiska, autor wielu publikacji dotyczących tych dziedzin. Członek m.in. Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania (2000-2012) oraz Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk (2005-2012) a także Polskiego Instytutu Spalania (od 1980). Autor licznych patentów wdrożonych w krajowych elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach.

Uprawiane dziedziny nauki: energetyka, technika cieplna, spalanie paliw, inżynieria i ochrona środowiska.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • mgr inż. mechanik – Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Energetyczny (1971),
 • dr inż. n.t. budowa i eksploatacja maszyn – Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Energetyczny (1979),
 • dr hab. n.t. budowa i eksploatacja maszyn – Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (2002).

Autor oraz współautor ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych z zakresu uprawianych dziedzin naukowych; autor monografii z zakresu spalania paliw ciekłych; współautor dwóch skryptów akademickich.

Publikacje

 • Zajdel A.: Technika fluidalnego spalania. Seminarium „Nowoczesne Technologie  Spalania” OPTI ENERGY – ITC Pol. Śl. Gliwice 2004.

 • Zajdel A.: Występowanie sadzy w płomieniu olejowym oraz efekty cieplne tego zjawiska. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 26/4, 787-7999, 2005.
 • Zajdel A.: Thermal and ecological features of oil combustion process. 2nd Intern.  Symp. on Thermal Science and Engineering TSE 2005, Beijing, China 2005.
 • Zajdel A., Krzak A.: Investigation of thermal and ecological effects of vegetable with mineral oil mixture. 31st Intern. Symp. on Comb., The Comb. Institute, Univ. of Heidelberg, p. 578, Germany 2006.
 • Zajdel A., Krzak A.: Experimental end numerical investigations of combustion of  liquid biofuel, XX Intern. Symp. on Comb. Proc., KTiS PAN, Pułtusk  2007.
 • Szlęk A., Wilk R., Zajdel A.: Involving students to industrial projects. 10th Intern. Confer. on Eng. Educ. ICEE 2007, University of Coimbra, Portugal, 2007.
 • Zajdel A., Szlęk A., Jóźwiak D., Krzak A.: Warunki techniczne stosowania surowego oleju rzepakowego dla potrzeb energetycznych. Rozdział w monografii pod red. Gnutek Z., Gajewski W.: Termodynamika w nauce i gospodarce Ofic. Wyd. Pol. Wrocł., Wrocław 2008.
 • Laszczak A., Zajdel A.: Kinetyka spalania metanu z zastosowaniem różnych utleniaczy. Rozdział w monografii pod red. Gnutek Z., Gajewski W.: Termodynamika w nauce i gospodarce Ofic.  Wyd. Pol. Wrocł., Wrocław 2008.
 • Zajdel A., Krzak A.: Tests of Combustion of Rapeseed and Mineral Oils Mixtures, 4th European Combustion Meeting, Vienna University of Technology, Vienna,  Austria 2009.
 • Laszczak A., Zajdel A.: Investigation of methane flame properties in CO2/O2 atmosphere.  XXI Intern. Symp. on Comb. Processes KTiS PAN, Międzyzdroje 2010.
 • Bibrzycki J.,Poisont T., Zajdel A.: Investigation of laminar flame speed of CH4/N2/O2 and CH4/CO2/O2 mixtures using reduced chemical kinetic mechanisms. Archiv. Combust. Vol.30 -2010- No 4.