Profesor Uczelni
Instytut Nauk Technicznych
email:r.rozycki@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Informatyk, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, adiunkt w Politechnice Poznańskiej. Specjalista z dziedziny badań operacyjnych i teorii szeregowania zadań. Autor monografii i ponad stu publikacji (w tym wielu z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej), uczestnik kilkudziesięciu konferencji międzynarodowych. Brał udział w kilku projektach badawczych finansowanych przez KBN i MNiSW. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w PWSZ i PP. Zaangażowany w działalność popularnonaukową (m.in. współautor Encyklopedii dla Dzieci).

Aktualnie: członek pierwszej Rady Uczelni PWSZ w Gnieźnie, Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki PP.

Publikacje

  • Solving a power-aware scheduling problem by grouping jobs with the same processing characteristic, Różycki R., Węglarz J., Discrete Applied Mathematics, 2015, 182, s.150–161.
  • Scheduling preemptable jobs on identical processors under varying availability of an additional continuous resource, Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2016, 26(3), s.693–706.
  • Discrete-continuous project scheduling with preemptable activities, Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Bull. Pol. Ac.: Tech, 2016, 64(2), s.383–393.
  • On a certain class of power- and energy-related scheduling problems, Różycki R., Waligóra G., Discrete Applied Mathematics, 2019, 264, s.167–187.