Profesor Uczelni
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: g.baczyk@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

dr hab. n. o. zdr., prof. PWSZ, mgr pielęgniarstwa GRAŻYNA BĄCZYK – Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jest autorką i współautorką kilku rozdziałów w podręcznikach dla studentów oraz współredaktorem 2 podręczników z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego. Jest autorką ponad 170 prac naukowych. Głównym kierunkiem badań jest ocena jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego, ocena jakości życia chorych z chorobami przewlekłymi oraz leczonymi chirurgicznie. Zaangażowana w międzynarodowym projekcie InovSafeCare – kształcenie studentów w zakresie innowacyjnych metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Odbyła liczne staże w ośrodkach zagranicznych w tym: w Northampton Community College w Anglii, w University of Jyvaskyla w Finlandii, w Linkoping University w Szwecji.

Publikacje