Nowe Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 23 listopada 2020 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych Załącznik do Zarządzenia nr 83/2020 -...