Wyniki posiedzenia UKS z dnia 17.03.2021 r. – świadczenia dla studentów (stypendia socjalne, socjalne zwiększone, dla osób niepełnosprawnych)

Przyznane stypendia

Decyzje zostały wysłane pocztą.

Uczelniana Komisja Stypendialna

Sekretarz UKS
Beata Sander

tel. 61 424 26 90, wew. 337
e-mail: b.sander@pwsz-gniezno.edu.pl


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 26.11.2020 r. – świadczenia dla studentów (stypendia rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych)

przyznane Stypednia Rektora – kierunki medyczne

przyznane Stypednia Rektora – kierunki inżynierskie

przyznane stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Decyzje w sprawie świadczeń dla studentów należy odbierać od 27.11.2020 od godz.12.00:
– kierunki inżynierskie – Kampus Wrzesińska B5 II piętro, p. 210
– kierunki medyczne – Kampus Wrzesińska B5 Biblioteka

Decyzje można odbierać od pn. do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Wypłata stypendium Rektora jest uzależniona od odbioru wszystkich decyzji na kierunku.
Jeśli student nie może odebrać decyzji osobiście z przyczyn niezależnych od niego proszę o informację. Decyzja zostanie wysłana pocztą.

Sekretarz UKS
Beata Sander

tel. 61 424 26 90, wew. 337
e-mail: b.sander@pwsz-gniezno.edu.pl


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 17.12.2019 r. – Stypendia Socjalne

Decyzje o przyznaniu bądź wstrzymaniu przyznania stypendium należy odbierać w Bibliotece Uczelni od 20.12.2019 r.

Wypłata stypendium jest uzależniona od odbioru decyzji.

Przyznane stypendia

Sekretarz UKS

B. Sander


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 7.11.2019 r. – Stypendia Socjalne

Decyzje o przyznaniu bądź wstrzymaniu przyznania stypendium należy odbierać w Bibliotece Uczelni od 18.11.2019 r.

Wypłata stypendium jest uzależniona od odbioru decyzji.

Przyznane stypendia

Sekretarz UKS

B. Sander


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 7.11.2019 r. – Stypendia Rektora

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium należy odbierać w Bibliotece Uczelni od 14.11.2019 r.

Wypłata stypendium jest uzależniona od odbioru wszystkich decyzji na kierunku.

Przyznane stypendia

Sekretarz UKS

B. Sander