W celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz dla zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym, utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Od 4 stycznia 2021 r. funkcję tę w PWSZ Gniezno pełni – dr n. med. Renata Adamek

Kontakt do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
☎️ tel. 513 13 20 77
📩 email: r.adamek@pwsz-gniezno.edu.pl

Z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Dyżur w każdy wtorek w godz. 9:00 – 11:00

Zarządzenie nr 87_2020

Załącznik do zarządzenia nr 87-2020

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności i wypełnić formularz (stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu świadczeń dla studentów) dostępny w zakładce: Zasady przyznawania świadczeń dla studentów.

Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w reformie szkolnictwa wyższego z 2011 roku uczelnie uzyskały nowe możliwości pomocy niepełnosprawnym studentom.

Do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

  1. procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,
  2. kształceniu,
  3. prowadzeniu działalności naukowej.

Celem wsparcia tych zadań ministrowie nadzorujący uczelnie przekazują dotację podmiotową. Środki finansowe z dotacji powinny być przeznaczone na zapewnienie kandydatom na studia i studentom, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania  na studia i kształceniu na studiach.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/nauka/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow