W celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz dla zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym, utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 22 października 2015 r. funkcję tą pełni dr Beata Klapiszewska-Kaźmierczak, wykładowca w Instytucie Ochrony Środowiska.

Zarządzenie nr 28/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie w sprawie: powołania Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015 Rektora PWSZ w Gnieźnie: Zakres kompetencji i działania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Dyżur pełnomocnika: