REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 2 – UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dniach od 17.02.2021 r. do dnia 03.03.2021 r.  przyjmowane...

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 2

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dniach od 28.01.2021 r. do dnia 11.02.2021 r.  przyjmowane...

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ”

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ” realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita...

Zaproszenie do podpisania umów

Studenci II i III roku Pielęgniarstwa proszeni są o stawienie się w Rektoracie w Biurze Projektu celem podpisania umów dot. stypendium za wyniki w nauce w projekcie „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”. Proszę o wydrukowanie i dostarczenie wypełnionych...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 10 lutego 2020r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie przyjęcia studentów kierunku Pielęgniarstwo na praktyki zawodowe ponadprogramowe,...

Wybór oferty – wykłady ponadprogramowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zawiadamia, że w związku z zaproszeniem do składania ofert 1/PWSZ/5.3/2020 na realizację ponadprogramowych wykładów: Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – 5 h, Geriatria i pielęgniarstwo...

Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, a także Listy Rezerwowe ze wskazaniem numerów albumów Wnioskodawców. - III roku studiów - II roku studiów. Studenci z Listy Rezerwowej...

Podpisanie umów – praktyki obowiązkowe II rok

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy studentów  II rok studiów (2 studentów), którzy dołączyli do projektu, (zgodnie z Listą Rankingową Wnioskodawców) do Biura Projektu, w godzinach pracy Rektoratu (wejście A, I piętro), w dniach 29.01.-3.02.2020r., w celu podpisania umowy z...

Zaproszenie do składania ofert WYKŁADY PONADPROGRAMOWE Nr 1/PWSZ/5.3/2020

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYKŁADY PONADPROGRAMOWE Nr 1/PWSZ/5.3/2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 23 stycznia 2020r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie wykładów ponadprogramowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo,...

Informacja – brak ofert na kurs specjalizacyjny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zawiadamia, że w związku z zaproszeniem do składania ofert na przeprowadzenie kursu specjalistycznego żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników...