Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Analityka bezpieczeństwa – profil praktyczny

Instytut Nauk Technicznych

Informatyka – profil praktyczny

Informatyka – profil praktyczny (niestacjonarne)

Transport – profil praktyczny

Transport – profil praktyczny (niestacjonarne)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – profil praktyczny

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – profil praktyczny (niestacjonarne)

Instytut Nauk o Zdrowiu

Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie

Pielęgniarstwo – studia licencjackie