Uwaga !

Począwszy od dnia 10.05.2021 zawiesza się prowadzenie wszelkich zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, za wyjątkiem

– zajęć praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo (realizowanych w siedzibie Uczelni  oraz we Filii w Krotoszynie) oraz zajęć praktycznych na kierunku Fizjoterapia, które mogą odbywać się w salach dydaktycznych Uczelni

– zajęć o charakterze praktycznym na kierunkach inżynierskich, przy czym zgodę na prowadzenie określonych zajęć w bezpośrednim kontakcie wydaje Rektor w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich na wniosek Dyrektora właściwego Instytutu.

Kształcenie nadal odbywa się głównie w formie zdalnej, jedynie wybrane zajęcia o charakterze praktycznym odbywają się w kontakcie.

W sprawie zajęć w kontakcie DKS bezpośrednio kontaktuje się z prowadzącymi zajęcia i starostami roku.

Jeśli nie otrzymaliście Państwo informacji, że dane zajęcia planowane są w kontakcie, odbywają się tak jak do tej pory  – w formie zdalnej.

 

Zarządzenie Rektora nr 35/2021 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz kursów i szkoleń

 

STUDIA STACJONARNE – SEMESTR LETNI

 

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Analityka bezpieczeństwa – sem 2 – Aktualizacja: 2021-06-10

INFORMATYKA

Informatyka – sem 2 – Aktualizacja: 2021-04-26

Informatyka – sem 4 – Aktualizacja: 2021-04-13

Informatyka – sem 6 – Aktualizacja: 2021-03-02

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Technologia chemiczna – sem 4 – Aktualizacja: 2021-06-08v2

TRANSPORT

Transport – sem 2 – Aktualizacja: 2021-05-07

Transport – sem 4 – Aktualizacja: 2021-06-01

Transport – sem 6 – Aktualizacja: 2021-05-20

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 2 – Aktualizacja: 2021-05-07

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 4 – Aktualizacja: 2021-05-10

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 6 – Aktualizacja: 2021-04-28

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia – sem 2 – Aktualizacja: 2021-05-27

Fizjoterapia – sem 4 – Aktualizacja: 2021-05-07

Fizjoterapia – sem 6 – Aktualizacja: 2021-06-01

PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarstwo – sem 2 – Aktualizacja: 2021-08-27

Pielęgniarstwo – sem 4 – Aktualizacja: 2021-07-07

Pielęgniarstwo PRAKTYKI – sem 4 – Aktualizacja: 2021-07-09

Pielęgniarstwo – sem 6 – Aktualizacja: 2021-06-18

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia z wychowania fizycznego dla I roku studiów stacjonarnych

TYGODNIE PARZYSTE I NIEPARZYSTE

Wykaz tygodni parzystych i nieparzystych s. zimowy 2020-2021

 

STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR LETNI

 

INFORMATYKA

Informatyka – sem 2 – Aktualizacja: 2021-04-22

Informatyka – sem 4 – Aktualizacja: 2021-05-12

Informatyka – sem 6 – Aktualizacja: 2021-05-04

Informatyka – sem 8 – Aktualizacja: 2021-05-25

TRANSPORT

Transport – sem 2 – Aktualizacja: 2021-05-11

Transport – sem 4 – Aktualizacja: 2021-05-11

Transport – sem 6 – Aktualizacja: 2021-05-21

Transport – sem 8 – Aktualizacja: 2021-02-23 v2

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 2 – Aktualizacja: 2021-05-11

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 4 – Aktualizacja: 2021-05-07

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 6 – Aktualizacja: 2021-05-21

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 8 – Aktualizacja: 2021-05-04