Uwaga!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie nr 22/2021 z dnia 19 marca br. począwszy od dnia 20.03.2021 r. zawiesza się prowadzenie wszelkich zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2021 r.  i obowiązuje do odwołania.

Zarządzenie Rektora w sprawie zajęć dydaktycznych

 

STUDIA STACJONARNE – SEMESTR LETNI

 

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Analityka bezpieczeństwa – sem 2 – Aktualizacja: 2021-04-15

INFORMATYKA

Informatyka – sem 2 – Aktualizacja: 2021-02-19

Informatyka – sem 4 – Aktualizacja: 2021-04-13

Informatyka – sem 6 – Aktualizacja: 2021-03-02

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Technologia chemiczna – sem 4 – Aktualizacja: 2021-03-16

TRANSPORT

Transport– sem 2 – Aktualizacja: 2021-02-19

Transport– sem 4 – Aktualizacja: 2021-03-10

Transport– sem 6 – Aktualizacja: 2021-03-23

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 2 – Aktualizacja: 2021-02-19

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 4 – Aktualizacja: 2021-03-05

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 6 – Aktualizacja: 2021-03-02

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia – sem 2 – Aktualizacja: 2021-04-07

Fizjoterapia – sem 4 – Aktualizacja: 2021-04-07 v2

Fizjoterapia – sem 6 – Aktualizacja: 2021-04-13

PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarstwo – sem 2 – Aktualizacja: 2021-03-22

Pielęgniarstwo – sem 4 – Aktualizacja: 2021-03-23

Pielęgniarstwo – sem 6 – Aktualizacja: 2021-03-23

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia z wychowania fizycznego dla I roku studiów stacjonarnych

TYGODNIE PARZYSTE I NIEPARZYSTE

Wykaz tygodni parzystych i nieparzystych s. zimowy 2020-2021

 

STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR LETNI

 

INFORMATYKA

Informatyka – sem 2 – Aktualizacja: 2021-04-08

Informatyka – sem 4 – Aktualizacja: 2021-04-12

Informatyka – sem 6 – Aktualizacja: 2021-02-24

Informatyka – sem 2 – Aktualizacja: 2021-02-24

TRANSPORT

Transport – sem 2 – Aktualizacja: 2021-04-08

Transport – sem 4 – Aktualizacja: 2021-02-23

Transport– sem 6 – Aktualizacja: 2021-03-23

Transport – sem 8 – Aktualizacja: 2021-02-23 v2

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 2 – Aktualizacja: 2021-04-08

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 4 – Aktualizacja: 2021-02-23

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 6 – Aktualizacja: 2021-03-03

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 8 – Aktualizacja: 2021-02-23 v2