KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż na studenckim koncie poczty elektronicznej będą dostępne faktury za semestr letni 2020/2021. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury, gdzie odbiorcą będzie firma proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Kwestury poprawnie wypełnionego wniosku o wystawienie faktury.

 


Dotyczy roku akademickiego 2020/2021

 

Zarządzenie 27/2020 w sprawie: opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych

Harmonogram 2020/2021

 

UWAGA !!!

Wszelkie wpłaty należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych!

Przed dokonaniem opłaty proszę zalogować się do Wirtualnej Uczelni w celu weryfikacji nr konta.

 

Terminy oznaczają datę wpływu na konto Uczelni, a nie datę dokonania wpłaty u pośredników finansowych.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury, proszone są o dostarczenie do kwestury wniosku o jej wystawienie.
Brak zgłoszenia oznacza rezygnację z wystawienia faktury. Wniosek ten należy składać na każdy semestr.

 

UWAGA! Osoby zainteresowane otrzymywaniem faktur w formie elektronicznej oprócz wniosku o wystawienie faktury muszą dostarczyć powyższą zgodę