DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Wzory dyplomów ukończenia studiów, wzory odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzory duplikatów dyplomów ukończenia studiów

wydawanych przez PWSZ Gniezno

 

Uchwała nr 435/2021Senatu PWSZ w Gnieźnie z 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Uchwała nr 435/2021

  Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:   28.05.2021
  Data rozpoczęcia wydawania dokumentu:   01.07.2021
  Okres ważności dokumentu:   bezterminowy
  Data zakończenia wydawania dokumentu:   –

 

Widoki wzorców dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

załącznik nr 1 – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia WZORZEC

załącznik nr 2 – dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich WZORZEC

załącznik nr 3 – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia WZORZEC

załącznik nr 4 odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich WZORZEC

załącznik nr 5 odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia przeznaczonego do akt WZORZEC

załącznik nr 6 – odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich przeznaczonego do akt WZORZEC

załącznik nr 7 – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w j.angielskim WZORZEC

załącznik nr 8 – odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich w j.angielskim WZORZEC

załącznik nr 9 – duplikat dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia WZORZEC

załącznik nr 10 – duplikat dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich WZORZEC

 

Informacja o elementach zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczonych do weryfikacji autentyczności dyplomu ukończenia studiów

DYPLOM PWSZ Gniezno opis techniczny zabezpieczeń

 

Zarządzenie Rektora PWSZ w Gnieźnie nr 45/2021 w sprawie: zasad przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Zarządzenie Rektora nr 45/2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 45/2021 – zasady personalizacji dyplomów