Studia dla cudzoziemców prowadzone są w języku polskim. Istnieje możliwość studiowania na prawach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie) lub na innych zasadach (odpłatnie), co określa ustawa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 324 i 323.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/2021 trwa do 30 października 2020 r.

I. STUDIA INŻYNIERSKIE

II. STUDIA LICENCJACKIE

III. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Studia w trybie niestacjonarnym zostaną uruchomione przy minimum 15 osobach przyjętych na kierunek. Opłata rekrutacyjna, w przypadku ewentualnego nieuruchomienia kierunku, nie podlega zwrotowi.

I. STUDIA INŻYNIERSKIE

I. Zapoznaj się z TERMINARZEM REKRUTACJI NA STUDIA.

II. Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów

III. Przeczytaj, czy Twoje świadectwo powinno być legalizowane czy opatrzone apostille. (informacja apostille czy legalizacja?)

IV. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.

V. Sprawdź dokumenty określające zasady rekrutacji.

Komplet dokumentów należy składać w Rektoracie PWSZ przy ul. Wyszyńskiego 38 w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (wejście B).


Pozostańmy w kontakcie:

Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich
mgr Beata Sander
email: b.sander@pwsz-gniezno.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
Gniezno, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38, wejście B
tel. 061 424 29 42 wew. 337
email: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl