• Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1

Oświadczenie o wykorzystanym kapitale mobilności – Załącznik nr 2

Karta różnic programowych – Załącznik nr 3

Informacja o koncie osobistym – Załącznik nr 4

 CV w formie Europass

Klauzula Rodo

 

  • Zarządzenia:

Zarządzenie 12/2020 w sprawie warunków naboru oraz zasad uczestnictwa studentów PWSZ w programie Erasmus+

Zarządzenie nr 37/2018 – zasady rozdziału dofinansowania

Miesięczne stawki dofinansowania