Władze Uczelni na lata 2020-2024

Rektor
prof. dr hab. n. med.
Paweł Chęciński
Prorektor ds. organizacji, rozwoju i współpracy
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ
Prorektor ds. studenckich
dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr Maria Połocka-Molińska

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

dr Krzysztof Danielewicz, płk rez.

 

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

dr inż. Przemysław Zakrzewski

 

Dyrektor Filii Uczelni w Krotoszynie

dr n. o zdrowiu Katarzyna Plagens-Rotman

 

Skład Senatu PWSZ w Gnieźnie na lata 2020-2024

 • dr hab. n. med. Paweł Chęciński – Rektor PWSZ Gniezno
 • dr hab. inż. Piotr Remlein, prof. PWSZ
 • dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PWSZ
 • dr inż. Marcin Kiciński
 • dr inż. Piotr Sujka
 • dr inż. Przemysław Zakrzewski
 • dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska
 • dr Tomasz Kubiak
 • dr Agnieszka Matłoka
 • dr Agnieszka Ulatowska
 • mgr inż. Adrianna Rokosik
 • mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak
 • mgr Lidia Kowalska-Nowak
 • mgr Tomasz Kustosz
 • mgr Beata Sander
 • Damian Drop
 • Marta Kęsik
 • Krystian Nawrot
 • Katarzyna Skowrońska

 

Skład Rady Uczelni 

 • mgr inż. Andrzej Konieczka – Przewodniczący Rady Uczelni
 • mgr Tomasz Kaczmarek – Członek Rady Uczelni
 • mgr inż. Marek Bajsert – Członek Rady Uczelni
 • dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PWSZ – Członek Rady Uczelni
 • dr Anna Basa – Członek Rady Uczelni
 • mgr Mieczysław Baranowski – Członek Rady Uczelni
 • Krystian Nawrot – Członek Rady Uczelni