Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zatrudnia 140 pracowników naukowo-dydaktycznych. Są wśród nich uczeni o międzynarodowej renomie, specjaliści w dziedzinach nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych oraz młodzi pracownicy nauki, którzy realizują badania m.in. w poznańskich ośrodkach akademickich. Nasi wykładowcy dzielą się ze studentami swoją wiedzą, umiejętnościami, wynikami badań i pasją.

W PWSZ w Gnieźnie poza dydaktyką są prowadzone prace badawcze czego wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach naukowych a także wynalazki, które mają znaczenie praktyczne. W dniu 01 marca 2017 r. PWSZ w Gnieźnie zgłosiła patent zatytułowany „Hydrofilowy antyseptyczny napełniacz z udziałem nanocząsteczek srebra dla polimerów poliolefinowych hydrofobowych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do wytwarzania kompozytów o działaniu drobnoustrojowym”. Twórcami wynalazku są: mgr Daniel Hybiak, doktorant PP oraz wykładowcy PWSZ w Gnieźnie:  prof. dr hab. Józef Garbarczyk oraz dr Beata Dudzińska-Bajorek.

Pracownicy etatowi Uczelni

Instytut Informatyki

Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Instytut Nauk o Zdrowiu

 • Basa Anna
 • Bączyk Grażyna
 • Chęciński Paweł
 • Drygała Katarzyna
 • Dyk Danuta
 • Gwoździcka-Piotrowska Matylda
 • Kowalska-Nowak Lidia
 • Majewski Przemysław
 • Malinger Stanisław
 • Osińska Monika
 • Patrzała Amelia
 • Plagens-Rotman Katarzyna
 • Pogorzała Adam
 • Pryka Kamila
 • Rogala Piotr
 • Skrzyńska Justyna
 • Stelmach-Mardas Marta
 • Uklejewski Ryszard
 • Ulatowska Agnieszka
 • Umbreit Michał
 • Wiśniewski Janusz

Instytut Zarządzania i Transportu

 • Berdychowski Maciej
 • Bondarowska Karolina
 • Iskra Antoni
 • Kawczyński Wacław
 • Kiciński Marcin
 • Krzymień Anna
 • Maluśkiewicz Piotr
 • Muciok Łukasz
 • Popławski Stanisław
 • Raczyk Ryszard
 • Rokosik Adrianna
 • Szumigała Maciej
 • Ziętek-Koczan Magdalena

Matematyka

 • Tomczak Karolina

Studium Języków Obcych

 • Jankowiak-Bernaciak Aleksandra
 • Matysiak Karol
 • Piechocki Arkadiusz