Ubezpieczenie OC w roku akademickim 2020/21 

 

Informacja dla studentów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii

Informujemy, że składka na ubezpieczenie OC studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii

w roku akademickim 2020/21 wynosi

60,00 zł   –   płatna do dnia   30.10.2020r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.

 Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego

Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2020/21 

Informujemy, że składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2020/21 wynosi

43,00 zł   –   płatna do dnia   30.10.2020r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.

 Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego


 

Ubezpieczenie NNW 2019/20

Od 2019-10-01 godz. 00:00 do 2020-09-30 godz. 23:59

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. typ i nr polisy: TYP 184 nr 001024294

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI

Formularz zgłoszenia szkody – musi być podpisany przez Kwestora Uczelni 

Informacja o procedurze zgłaszania szkód NNW

 

https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/


Ubezpieczenie OC 2019/20

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Polisa ubezpieczenia pozostałych zawodów medycznych seria ZM_T numer 92111393 okres ochrony od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia


Ubezpieczenie OC w roku akademickim 2019/20 – 04.10.2019

Informacja dla studentów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii

Informujemy, że składka na ubezpieczenie OC studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii

w roku akademickim 2019/20 wynosi

60,00 zł   –   płatna do dnia   15.XI.2019r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

 Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego


Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2019/20  – 04.10.2019

Informujemy, że składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2019/20 wynosi

43,00 zł   –   płatna do dnia   15.XI.2019r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

 Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego


UWAGA!

Ubezpieczenie podstawą uczestnictwa w praktykach

Aby uczestniczyć w praktykach studenckich każdy student studiów inżynierskich powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW).
Studenci studiów licencjackich na kierunkach: Pielęgniarstwo i Fizjoterapia powinni posiadać zarówno ubezpieczenie od NNW jak i od odpowiedzialności cywilnej w zawodzie medycznym (tzw. OC).

Studenci, którzy nie dokonali opłaty proszeni są o ubezpieczenie się we własnym zakresie oraz  złożenie oświadczenia dot. posiadanego ubezpieczenia (wraz z informacją o okresie obowiązywania ubezpieczenia i numerem polisy ubezpieczeniowej) do Działu Kształcenia i Spraw Studentów.

 


Ubezpieczenie w roku akademickim 2018/2019

 

Drodzy Studenci

Ze względu na uczestnictwo w praktykach zawodowych studenci studiów inżynierskich zobowiązani są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW)

natomiast studenci z kierunków Pielęgniarstwo i Fizjoterapia uczestniczący w praktykach powinni posiadać zarówno ubezpieczenie NNW jak i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC)

Składka za NNW wynosi 39 zł

– dla wszystkich studentów

Składka za OC wynosi 60 zł.

– dla studentów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii

Okres ubezpieczenia: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne numery kont bankowych (po wcześniejszym zweryfikowaniu swojego konta na Wirtualnej Uczelni)

w terminie do 26.10.2018 r.

 


Ubezpieczenie NNW 2017/18

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. typ i nr polisy: TYP 184 nr 001012332

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW 2017/2018

Ogólne warunki ubezpieczenia OC 2017/2018

Formularz zgłoszenia szkody – musi być podpisany przez Kwestora Uczelni 

Informacja o procedurze zgłaszania szkód NNW

 

https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/

 


Ubezpieczenie w roku akademickim 2017/2018

 

Informacja dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

Informujemy, że składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
w roku akademickim 2017/2018 wynosi
39,00 zł – płatna do dnia 27.10.2017 r.

składka na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

w roku akademickim 2017/2018 wynosi

60,00 zł – płatna do dnia 27.10.2017 r.

obydwie składki płatne na indywidualny numer rachunku bankowego.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

 

Informacja dla studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii

Pielęgniarstwo i Fizjoterapia proszeni są o zapłacenie zarówno składki za NNW oraz składki za OC.

Przypominamy, że ubezpieczenie NNW i OC:

  1. Niezbędne jest do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i praktykach!!!
  2. Ubezpieczenie obowiązuje cały rok akademicki
  3. Całą dobę.

 


Uwaga! W przypadku niewykupienia polisy, studenci zobowiązani są dostarczyć kopię polisy do

Działu Kształcenia i Spraw Studenckich do dnia 31.X.2014 r.
  • polisa NNW – dotyczy wszystkich kierunków studiów,
  • polisa OC – dotyczy kierunku Pielęgniarstwa.