Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Studenci uczelni publicznych mogą ubiegać się o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich w terminie do 11 października 2019 r. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy m.dobrychlop@pwsz-gniezno.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „stypendium Marszałka Województwa”.

Procedura przyznawania stypendiów studentom została szczegółowo opisana w regulaminie, który umieszczono poniżej.

Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek