W celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz dla zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym, utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Od 22 października 2015 r. funkcję tą pełniła dr Beata Klapiszewska-Kaźmierczak, wykładowca w Instytucie Ochrony Środowiska.

Zarządzenie nr 28/2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 28/2015

Ze względu na nieobecność dr inż. Beaty Klapiszewskiej – Kaźmierczak Rektor powołał mgr Agnieszkę Fedeczko – Ignasiak do pełnienia obowiązków Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych PWSZ im. H. Cegielskiego.

Zarządzenie nr 72/2020

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności i wypełnić formularz (stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu świadczeń dla studentów) dostępny w zakładce: Zasady przyznawania świadczeń dla studentów.

Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w reformie szkolnictwa wyższego z 2011 roku uczelnie uzyskały nowe możliwości pomocy niepełnosprawnym studentom.

Do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

  1. procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,
  2. kształceniu,
  3. prowadzeniu działalności naukowej.

Celem wsparcia tych zadań ministrowie nadzorujący uczelnie przekazują dotację podmiotową. Środki finansowe z dotacji powinny być przeznaczone na zapewnienie kandydatom na studia i studentom, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania  na studia i kształceniu na studiach.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/nauka/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow

Dyżur pełnomocnika:

w każdą środę w godz. 14:30-15:30

Budynek nr 4, sala 202 w Kampusie, ul. Wrzesińska 43-55

tel. 61 425 72 84 w. 232 lub 61/424 26 90 w. 339

e-mail: a.ignasiak@pwsz-gniezno.edu.pl