Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek – REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. w dniach od 12.10.2021 r. do dnia 19.0.2021 r.  przyjmowane...

NABÓR NA WOLNE MIEJSCA W PROJEKCIE ”STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO W PWSZ W GNIEŹNIE

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE MIEJSCA W PROJEKCIE ”STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO W PWSZ W GNIEŹNIE” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Zaproszenie do składania ofert kursów/specjalizacji dla pracowników kadry dydaktycznej – żywienie dojelitowe

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 15.09.2021r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie kursu dla kadry dydaktycznej, w ramach  projektu...

Zaproszenie do składania ofert kursów/specjalizacji dla pracowników kadry dydaktycznej – geriatria

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 15.09.2021r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie kursu dla kadry dydaktycznej, w ramach  projektu...

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 2 – UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dniach od 17.02.2021 r. do dnia 03.03.2021 r.  przyjmowane...

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 2

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dniach od 28.01.2021 r. do dnia 11.02.2021 r.  przyjmowane...

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ”

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ” realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita...

Zaproszenie do podpisania umów

Studenci II i III roku Pielęgniarstwa proszeni są o stawienie się w Rektoracie w Biurze Projektu celem podpisania umów dot. stypendium za wyniki w nauce w projekcie „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”. Proszę o wydrukowanie i dostarczenie wypełnionych...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 10 lutego 2020r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie przyjęcia studentów kierunku Pielęgniarstwo na praktyki zawodowe ponadprogramowe,...

Wybór oferty – wykłady ponadprogramowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zawiadamia, że w związku z zaproszeniem do składania ofert 1/PWSZ/5.3/2020 na realizację ponadprogramowych wykładów: Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – 5 h, Geriatria i pielęgniarstwo...