STUDIA STACJONARNE – SEMESTR LETNI

 

Uwaga !

Począwszy od dnia 10.05.2021 zawiesza się prowadzenie wszelkich zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, za wyjątkiem

– zajęć praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo (realizowanych w siedzibie Uczelni  oraz we Filii w Krotoszynie) oraz zajęć praktycznych na kierunku Fizjoterapia, które mogą odbywać się w salach dydaktycznych Uczelni

– zajęć o charakterze praktycznym na kierunkach inżynierskich, przy czym zgodę na prowadzenie określonych zajęć w bezpośrednim kontakcie wydaje Rektor w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich na wniosek Dyrektora właściwego Instytutu.

Kształcenie nadal odbywa się głównie w formie zdalnej, jedynie wybrane zajęcia o charakterze praktycznym odbywają się w kontakcie.

W sprawie zajęć w kontakcie DKS bezpośrednio kontaktuje się z prowadzącymi zajęcia i starostami roku.

Jeśli nie otrzymaliście Państwo informacji, że dane zajęcia planowane są w kontakcie, odbywają się tak jak do tej pory  – w formie zdalnej.

Zarządzenie Rektora nr 35/2021 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz kursów i szkoleń

 

Pielęgniarstwo – sem 2 – Aktualizacja: 2021-05-31 – KROTOSZYN

Pielęgniarstwo – sem 3 – Aktualizacja: 2021-06-01 – KROTOSZYN