Zgłoszenia do udziału w programie Erasmus+

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe na wyjazdy dydaktyczne (STA) oraz szkoleniowe (STT) w ramach programu Erasmus+ przyjmują:

Kryteria naboru obejmują:
– liczbę dotychczas zrealizowanych mobilności w ramach programu Erasmus+,
– kolejność zgłaszania wniosków
– terminy realizacji wyjazdu.

Tel.: (61) 424 29 42 wewn. 327


Polecamy portal z ofertą szkoleń dla pracowników uczelni:  http://staffmobility.eu/

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie zasad wyjazdów pracowników PWSZ w ramach programu Erasmus+

Zasady przyznawania dofinansowania


Miesięczne stawki dofinansowania

Wniosek o zgodę na wyjazd za granicę pracownika PWSZ w Gnieźnie (działanie STA lub STT) w ramach programu Erasmus+ – Załącznik nr 1

Zgłoszenie na wyjazd nauczyciela akademickiego w ramach programu Erasmus+ Kategoria STA – Załącznik nr 2

Staff mobility for teaching mobility agreement

Zgłoszenie na wyjazd pracownika PWSZ w ramach programu Erasmus+ Kategoria STT

Staff mobility for training mobility agreement

Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus + do krajów programu

Dokument „Dane bankowe”