STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
4 -letnie inżynierskie (8 semestrów)

NOWOŚĆ STUDIA DUALNE
(studiujesz i pracujesz)

Opis kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) to interdyscyplinarny kierunek menedżerski, którego absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty techniczne (tj.: inżynieria produkcji, mechanika, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, materiałoznawstwo) jak i ekonomiczne (tj.: zarządzanie, ekonomia, finanse). Dzięki temu uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom dobrze rozumieć różne procesy i zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Doświadczenie w tym zakresie pogłębiane jest podczas dwóch 6-tygodniowych praktyk zawodowych, które studenci odbywają m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak: KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o., NB Polska Sp. z o. o, Cembrit Production S.A., PAROC Polska sp. z o.o., Volkswagen Group Polska S.A., Flex Films Europa Sp. z o.o., z którymi PWSZ w Gnieźnie ściśle współpracuje.

Zostań managerem ds. Zarządzania produkcją

Czym zajmuje się inżynier ds.zarządzania produkcją?

  • kontrolowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w obszarze: produkcji, logistyki i administracji
  • zarządza pracą podległego zespołu techników i inżynierów
  • dba o dobre kontakty z klientami i dostawcami w zakresie: utrzymania standardów, zapobiegania reklamacjom i problemom jakościowym

PONADTO

  • monitoruje parametry procesów produkcyjnych
  • przygotowuje dokumentację techniczną z każdego etapu prac
  • prowadzi szkolenia z obsługi nowego sprzętu
  • śledzi światowe trendy i opiniuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie: automatyzacji systemów, robotyzacji, rozwiązań informatycznych, działań proekologicznych i energooszczędności czy nowoczesnych modeli zarządzania przedsiębiorstwem itp.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU

podstawy zarządzania, technologie informacyjne, grafika inżynierska i CAD, materiałoznawstwo, informatyka, podstawy technologii, podstawy metrologii, ergonomia, mechanika techniczna, fizyka, statystyka, statyka i wytrzymałość materiałów (mechanika techniczna), projektowanie procesów technologicznych, podstawy konstrukcji maszyn i CAD, podstawy marketingu, rachunkowość, badania operacyjne, komunikacja w biznesie, mikroekonomia, ekologia i zarządzanie środowiskowe, podstawy konstrukcji maszyn i CAD, badania rynkowe i marketingowe, produkty chemiczne, automatyka i robotyka przemysłowa, elektrotechnika i elektronika, zarządzanie małym, średnim i dużym przedsiębiorstwem, organizacja przygotowania produkcji, zarządzanie logistyczne, organizacja stanowisk i badanie pracy, marketing w handlu i usługach, zarządzanie kadrami, inżynieria jakości, technologia przetwórstwa paliw, projektowanie zakładów przemysłowych, prawo gospodarcze, negocjacje i techniki sprzedaży, procesy innowacyjne i polityka patentowa, podstawy organizowania biznesu

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI

Absolwenci kierunku ZIP są przygotowani do organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w charakterze specjalistów ds.: technicznego przygotowania produkcji, zarządzania jakością, zarządzania technologiami, zarządzania kadrą, rozwoju i opracowania nowych produktów, zarzadzania strategicznego, handlu i marketingu, controllingu i zarządzania finansami. Studia przygotowują także do prowadzenia własnej firmy.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku inżynier produkcji, wynosi 5 462 zł brutto. Co drugi inżynier produkcji/procesu otrzymuje pensję od 4 210 zł do 7 011 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych inżynierów produkcji/procesu zarabia poniżej 4 210 zł brutto. Na zarobki powyżej 7 011 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych inżynierów produkcji/procesu.

źródło: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-inzynier-produkcji-procesu

Laboratoria i sale