TERMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE
w Gnieźnie i w Filii w Krotoszynie

04.05.2020 r. rozpoczęcie I tury rejestracji kandydatów na studia
30.07.2020 r. ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny terminu wnoszenia opłat rekrutacyjnych
05.08.2020 r. publikacja listy osób zakwalifikowanych na studia w I turze
12.08.2020 r.
godz. 15:00
ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych pod rygorem nieprzyjęcia na studia
17.08.2020 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w I turze
06.08.2020 r. rozpoczęcie II tury naboru kandydatów na studia
15.09.2020 r.
godz. 15:00
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
18.09.2020 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w II turze
19.09.2020 r. rozpoczęcie III tury naboru kandydatów na studia
09.10.2020 r. ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
14.10.2020 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w III turze
do 30.10.2020 r. REKRUTACJA DODATKOWA
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
03.11.2020 r. publikacja listy osób przyjętych

 

TERMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE
w Gnieźnie

04.05.2020 r. rozpoczęcie I tury rejestracji kandydatów na studia niestacjonarne
15.09.2020 r.
godz. 15:00
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
18.09.2020 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w II turze
19.09.2020 r. rozpoczęcie II tury naboru kandydatów na studia niestacjonarne
09.10.2020 r. ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości,
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
14.10.2020 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w II turze
do 30.10.2020 r. REKRUTACJA DODATKOWA
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
03.11.2020 r. publikacja listy osób przyjętych

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację w naszym kraju, związaną z epidemią koronawirusa i przesunięcie terminów egzaminów maturalnych w 2020 roku, ubiegłoroczni maturzyści przystępują do rekrutacji na studia w I turze rekrutacji, a tegoroczni maturzyści w II i III turze rekrutacji na studia w PWSZ Gniezno.