STUDIA PODYPLOMOWE (niestacjonarne)

2 semestry

koszty nauki – 2200 z艂/semestr

rekrutacja tel. 61 424 29 42 wew. 337

Opis kierunku

Studia podyplomowe ANALIZA INFORMACJI daj膮 szans臋 zdobycia dog艂臋bnej wiedzy na temat metod pozyskiwania informacji oraz sposob贸w przygotowywania i prezentowania produkt贸w analitycznych.

Obfituj膮 w interaktywne wyk艂ady i warsztaty, podczas kt贸rych s艂uchacze studi贸w podyplomowych sprawdzaj膮 swoje, nowo nabyte kompetencje interpersonalne i umiej臋tno艣ci analityczne, stanowi膮ce dzi艣 podstaw臋 funkcjonowania w 艣rodowisku biznesowym, w mi臋dzynarodowych organizacjach rz膮dowych i pozarz膮dowych, w strukturach administracji pa艅stwowej czy w przestrzeni publicznej.


dr Krzysztof Danielewicz, p艂k. rez.
Kierownik studi贸w podyplomowych

ADRESACI STUDI脫W

 • przedstawiciele administracji pa艅stwowej i samorz膮dowej
 • przedsi臋biorcy z M艢P
 • specjali艣ci ds. bezpiecze艅stwa w firmach
 • managerowie ds. rozwoju firm i kontakt贸w mi臋dzynarodowych
 • brokerzy informacji
 • dziennikarze i specjali艣ci ds. monitorowania medi贸w
 • specjali艣ci ds. komunikacji
 • specjali艣ci ds. zarz膮dzania kryzysowego
 • pracownicy sektora o艣wiaty
 • pracownicy s艂u偶b mundurowych
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane rozszerzaniem kompetencji z zakresu analizy informacji

ATUTY STUDI脫W

 • zdob臋dziesz szerok膮 wiedz臋 na temat 藕r贸de艂 informacji i sposob贸w ich pozyskiwania
 • poznasz metody i narz臋dzia umo偶liwiaj膮ce efektywn膮 analiz臋 r贸偶norodnych informacji
 • rozszerzysz swoje kompetencje z zakresu: komunikacji interpersonalnej, technologii informatycznych, cyberbezpiecze艅stwa, bezpiecze艅stwa w 艣rodowisku mi臋dzynarodowym, analizy medi贸w etc.
 • zaj臋cia poprowadz膮 do艣wiadczeni i mi臋dzynarodowi eksperci z zakresu analizy informacji oraz bezpiecze艅stwa mi臋dzynarodowego
 • praktyka i u偶yteczno艣膰 to najsilniejszy atut tych studi贸w!

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE NA STUDIACH

 • Podstawy dzia艂ania sieci internetowej
 • Formy i metody dzia艂ania s艂u偶b specjalnych
 • R贸偶norodno艣膰 kulturowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informacyjne w procesie analizy danych
 • Operacje wp艂ywu i walka informacyjna
 • Bezpiecze艅stwo w sieci Internetowej
 • Wsp贸艂czesne konflikty zbrojne
 • Bazy danych
 • Analiza medi贸w i przekaz贸w
 • Terroryzm mi臋dzynarodowy
 • Praktyczne umiej臋tno艣ci prezentowania wynik贸w
 • Zasady bezpiecze艅stwa w 艣rodowisku mi臋dzynarodowym
 • Ochrona informacji niejawnych
 • System bezpiecze艅stwa pa艅stwa

wyk艂adowcy


DR KRZYSZTOF DANIELEWICZ, P艁K REZ.
– kierownik studi贸w podyplomowych Analiza Informacji

Ekspert ds. bezpiecze艅stwa mi臋dzynarodowego, specjalizuj膮cy si臋 w Afryce i Azji. Autor prelekcji, procedur i szkole艅 z zakresu post臋powania w przypadku ataku terrorystycznego. By艂y 偶o艂nierz zawodowy, uczestnik misji w Afganistanie w 2007, 2008, 2012 r. oraz w Mali w latach 2013 – 2014. Wcze艣niej pe艂ni艂 s艂u偶b臋 w Kwaterze Mi臋dzynarodowego Korpusu P贸艂nocny – Wsch贸d w Szczecinie (2004-2006) oraz w Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009-2012). Bra艂 udzia艂 w ponad 40 kursach, 膰wiczeniach mi臋dzynarodowych oraz dy偶urach bojowych w kraju i za granic膮, w tym w ramach Si艂 Odpowiedzi NATO (SON) czy Grup Bojowych Unii Europejskiej (GBUE).

W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 鈥濨ezpieczna Szko艂a Bezpieczna Przysz艂o艣膰鈥, przeszkoli艂 ponad 350 szk贸艂 na terenie ca艂ego kraju, z zakresu bezpiecze艅stwa. Wsp贸艂autor procedur post臋powania na wypadek ataku terrorystycznego na szko艂臋. Autor opracowa艅: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Dzia艂alno艣膰 Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921鈥1939, Toru艅 2011 i 2017; Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012鈥2014, O艣wi臋cim 2016 oraz Pa艅stwo Islamskie (ISIS) – Historia powstania, taktyka dzia艂ania, O艣wi臋cim 2019 (red.), a tak偶e kilkunastu recenzowanych artyku艂贸w naukowych. Autor wielu rozwi膮za艅 w zakresie bezpiecze艅stwa fizycznego i osobowego. Obecnie w艂a艣ciciel firmy i portalu internetowego – Security in practice.


P艁K REZ. MGR IN呕. MACIEJ MATYSIAK
– by艂y zast臋pca szefa S艂u偶by Kontrwywiadu Wojskowego

Jest absolwentem Wy偶szej Szko艂y Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu na kierunku dow贸dczym (in偶ynier 鈥 dow贸dca). Uko艅czy艂 r贸wnie偶 studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskuj膮c tytu艂u magistra pedagogiki. Ponadto uko艅czy艂 studia podyplomowe w zakresie wojskowej s艂u偶by zagranicznej na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, studia podyplomowe z wyceny nieruchomo艣ci w Wy偶szej Szkole Gospodarowania Nieruchomo艣ciami w Warszawie, studia podyplomowe z obrotu nieruchomo艣ciami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie BHP i PPo偶. w Wy偶szej Szkole Logistyki w Poznaniu. W trakcie zawodowej s艂u偶by wojskowej zajmowa艂 stanowiska s艂u偶bowe od oficera m艂odszego 鈥 podporucznika, do stanowiska zaszeregowanego do stopnia genera艂a brygady. S艂u偶b臋 zawodow膮 zako艅czy艂 w 2016 r. w stopniu pu艂kownika.

Zajmowa艂 si臋 tematyk膮 bezpiecze艅stwa fizycznego, osobowego, informacyjnego (w tym cyberzagro偶e艅), w zakresie przeciwdzia艂ania zagro偶eniom z obszaru terroryzmu, sabota偶u, bezpiecze艅stwa informacji, przeciwdzia艂ania korupcji oraz innym obszarom z zakresu szeroko rozumianego bezpiecze艅stwa osobowego zar贸wno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Wielokrotnie bra艂 udzia艂 w 膰wiczeniach, szkoleniach i innych przedsi臋wzi臋ciach mi臋dzynarodowych w Polsce, Europie (Niemcy, Belgia, Bu艂garia, Albania, Litwa, Portugalia) oraz na 艣wiecie (USA). Ponadto uczestniczy艂 w misjach poza granicami kraju tj.: w misji OBWE w Chorwacji, misji OBWE w Kosowie, misji NATO w Bo艣ni i Hercegowinie, misji koalicyjnej w Iraku. Realizowa艂 tak偶e dora藕ne zadania w ramiach misji NATO w Afganistanie.

Po uko艅czeniu zawodowej s艂u偶by wojskowej w dalszym ci膮gu aktywnie zajmuje si臋 kwestiami bezpiecze艅stwa jako doradca oraz edukator. Bra艂 udzia艂 w realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej 鈥濨ezpieczna Szko艂a鈥, kt贸ry to program edukowa艂 kadr臋 szk贸艂 w zakresie wprowadzania w plac贸wkach dydaktycznych procedur reagowania w sytuacji zagro偶enia terrorystycznego oraz innych sytuacji zagro偶enia w tym sytuacji kryzysowych.

Jako ekspert, bierze udzia艂 w konferencjach po艣wi臋conych tematyce bezpiecze艅stwa, prowadzi zaj臋cia edukacyjne na kursach organizowanych przez Centrum Szkolenia NATO w Oberammergau w Niemczech oraz doradztwo dla biznesu w zakresie zagro偶e艅 bezpiecze艅stwa, w tym utrzymania ci膮g艂o艣ci zarz膮dzania przedsi臋biorstwem, szczeg贸lnie w obszarach infrastruktury krytycznej.


MARCIN SIUDA – podpu艂kownik rezerwy Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego

Absolwent Arabistyki Uniwersytetu Jagiello艅skiego (1991). Absolwent kursu oficerskiego UOP (1994). Podczas s艂u偶by w UOP/ABW uczestniczy艂 w szeregu szkole艅 specjalistycznych organizowanych m.in. przez krajowe i zagraniczne agendy rz膮dowe.

W latach 1989 鈥 1990 pracowa艂 w Iraku, w bagdadzkim biurze Przedsi臋biorstwa Budowlano Remontowego Przemys艂u Chemicznego 鈥濶AFTOBUDOWA鈥. Od 1991 do 2016 roku s艂u偶y艂 w Urz臋dzie Ochrony Pa艅stwa i Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego. Od 2007 roku pe艂ni艂 funkcj臋 Zast臋pcy Dyrektora Centrum Analiz ABW. W 2011 roku zosta艂 Doradc膮 Szefa Agencji. Od 2017 roku wyk艂ada na kierunku Bezpiecze艅stwo Narodowe w Akademii WSB w D膮browie G贸rniczej.

W 1990 roku, podczas konfliktu kuwejcko 鈥 irackiego, zorganizowa艂 pierwsz膮 ewakuacj臋 polskich pracownik贸w NAFTOBUDOWY z Iraku do kraju. Uczestniczy艂 r贸wnie偶 w misji zabezpieczenia mienia Ambasady RP na terenie okupowanego przez Armi臋 Irack膮 Kuwejtu. W latach 2011 鈥 2014 oddelegowany do pracy na stanowisku analityka w Kwaterze G艂贸wnej NATO w Brukseli. Od 2014 do odwo艂ania w 2016 roku, pe艂ni艂 funkcj臋 oficera 艂膮cznikowego ABW przy NATO.


DR AGATA LASOTA – J膭DRZAKdoktor nauk spo艂ecznych w dyscyplinie nauk o bezpiecze艅stwie

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studi贸w Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpiecze艅stwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarz膮dzanie kryzysowe. Obecnie, kontynuuje prac臋 naukow膮, d膮偶膮c do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Od blisko 20 lat zawodowo zwi膮zana z ochron膮 informacji prawnie chronionych.聽 Od 2006 roku pe艂ni funkcj臋 Pe艂nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w jednostce administracji pa艅stwowej, a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydzia艂u ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Aktywny trener i wyk艂adowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Politechnice Bia艂ostockiej oraz w Akademii Biznesu w D膮browie G贸rniczej. Ekspert ds. ochrony informacji niejawnych Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych a tak偶e ekspert ds. bezpiecze艅stwa informacji Zwi膮zku Przedsi臋biorc贸w i Pracodawc贸w Wielkopolska. Autorka wielu publikacji dotycz膮cych zarz膮dzania bezpiecze艅stwem informacji, zarz膮dzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.


MAMADOU DIOUF
– animator kultury, muzyk, prezenter radiowy, doktor

Cz艂onek Rady Konsultacyjnej do spraw Przeciwdzia艂ania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i zwi膮zanej z nimi Nietolerancji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w latach 2013-2015. Wsp贸艂redaktor ksi膮偶ki 鈥濧fryka w Warszawy, dzieje afryka艅skiej diaspory nad Wis艂膮鈥, (nagroda 鈥濻to艂ek鈥 2011 Gazety Wyborczej). Cz艂onek I kadencji Spo艂ecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy. Obecnie koordynator jedynego, wieloj臋zycznego internetowe radio (IMI radio) dla migrant贸w.

W latach 1994-2002, jako muzyk wsp贸艂pracowa艂 z zespo艂ami Voo Voo oraz Kinior Orchestra z kt贸rymi nagra艂 kilka p艂yt. Od 2008 Fundator i Dyrektor Programowy Fundacji 鈥濧fryka Inaczej鈥. Prezenter radiowy (Radio Jazz w latach 2002-2008, radio PIN 2009-2014), obecnie wsp贸艂prowadzi audycj臋 鈥濫tno Faza鈥 w Polskim Radiu RDC; redaktor muzyczny portalu afryka.org, korespondent portalu Kontynent Warszawa 鈥 Warszawa Wielu Kultur. Od dawna promuje kultury Afryki i innych region贸w 艣wiata w Warszawie. Wsp贸艂organizowa艂 i uczestniczy艂 mi臋dzy innymi w wielu seminariach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach kulturalnych.

Absolwent Wydzia艂u Weterynarii SGGW w Warszawie (1990). W 1995 r. uzyska艂 stopie艅 doktora nauk weterynaryjnych w zakresie higieny 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego na tym samym Wydziale.

Najwa偶niejsze osi膮gni臋cia: w 2007 powo艂anie pierwszego serwisu (afryka.org) w j臋zyku polskim po艣wi臋conego Afryce. W 2008 roku prowadzi艂 warsztaty dla przedstawicieli 艣wiata medi贸w na temat relacjonowania kwestii zwi膮zanych z mniejszo艣ciami etnicznymi i imigrantami oraz poprawno艣ci j臋zykowej. W ramach fundacji 鈥濧fryka Inaczej鈥 – wsp贸艂organizowa艂 najwi臋ksze plenerowe 艣wi臋to Afryki w latach 2008-2018.

FORMA ZALICZENIA STUDI脫W

 • obecno艣膰 na zaj臋ciach
 • pozytywne uko艅czenie wszystkich warsztat贸w
 • egzamin ko艅cowy

KOSZTY NAUKI

op艂ata rekrutacyjna

100 z艂

czesne p艂atne w ca艂o艣ci za rok

4400 z艂

czesne p艂atne za semestr

2 x 2200 z艂

W sprawie wystawienia faktury za studia prosimy o kontakt z Kwestur膮:

Pa艅stwowa Wy偶sza Szko艂a Zawodowa im. H. Cegielskiego
62-200 Gniezno, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszy艅skiego 38
tel.: 061 424 29 42 wew. 334
email: kwestor@pwsz-gniezno.edu.pl

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Kandydaci ubiegaj膮cy si臋 o przyj臋cie na studia podyplomowe ANALIZA INFORMACJI, powinni z艂o偶y膰 w Dziale Kszta艂cenia i Spraw Studenckich:

 1. PODANIE o przyj臋cie na studia podyplomowe – (poni偶ej w plikach do pobrania). Podanie mo偶na z艂o偶y膰 osobi艣cie lub wys艂a膰 poczt膮 tradycyjn膮, b膮d藕 przes艂a膰 drog膮 elektroniczn膮 na adres mailowy Uczelni – rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl
 2. KSEROKOPI臉 I ODPIS DYPLOMU (do wgl膮du) uko艅czenia studi贸w wy偶szych I lub II stopnia
 3. Kserokopi臋 DOWODU WP艁ATY op艂aty rekrutacyjnej – 100 z艂

Op艂at臋 rekrutacyjn膮 prosimy uiszcza膰 na konto Uczelni

Pa艅stwowa Wy偶sza Szko艂a Zawodowa im. H. Cegielskiego
ul.
ks. kard. S. Wyszy艅skiego 38
62-200 Gniezno

nr konta PKO BP – 51 1020 4115 0000 9502 0186 3349
W tytule przelewu prosimy wpisa膰: 鈥瀒mi臋 i nazwisko – studia podyplomowe ANALIZA INFORMACJI鈥

KONTAKT

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe udziela:

Dzia艂 Kszta艂cenia i Spraw Studenckich
ul. ks. kard. S. Wyszy艅skiego 38, wej艣cie B
62-200 Gniezno
tel. 061 424 29 42 wew. 337
email: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl

Zaj臋cia dydaktyczne b臋d膮 odbywa艂y si臋 w kampusie akademickim PWSZ Gniezno, zlokalizowanym przy ul. Wrzesi艅skiej 43-55 w Gnie藕nie.