STUDIA STACJONARNE
5-letnie, jednolite magisterskie

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA
>> 
kliknij  <<

Opis kierunku

Fizjoterapia (dawniej Rehabilitacja Ruchowa) jest działem medycyny, który zajmuje się podnoszeniem jakości i komfortu życia pacjenta w odniesieniu do jego możliwości ruchowych. Celem fizjoterapii jest całkowite lub częściowe zniesienie występujących dolegliwości bólowych, które współtowarzyszą wielu chorobom. Nieodłączną częścią fizjoterapii jest również edukacja pacjenta, dotycząca zasad profilaktyki zapobiegających urazom podczas pracy i uprawiania aktywności sportowych.


W 2016 roku weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która określa fizjoterapeutę, jako niezależny zawód medyczny, taki sam jak lekarz, pielęgniarka czy diagnosta laboratoryjny.

Fizjoterapeuta zawodem regulowanym

31 maja 2016 r. weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, tym samym – zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Do tej pory nie był on w Polsce zawodem regulowanym, co oznaczało, że działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych mógł w zasadzie otworzyć każdy.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które po 1.10.2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, będą zobowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego. Po spełnieniu tych warunków, będą mogły zostać wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Zgodnie z art. 4 ustawy – zawód fizjoterapeuty polega m.in. na: diagnostyce funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii, kinezyterapii lub masażu, zlecaniu wyrobów medycznych, dobieraniu ich do potrzeb pacjenta, nauczaniu pacjentów posługiwania się nimi, prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie stanu osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU

anatomia człowieka, biochemia, biofizyka, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej, podstawy fizjoterapii klinicznej w: geriatrii, kardiologii, chirurgii i onkologii, pediatrii, reumatologii, w ortopedii i traumatologii, psychiatrii, pulmunologii, ginekologii i położnictwie, neurologii i neurochirurgii oraz w neurologii dziecięcej, podstawy dietetyki, zaopatrzenie ortopedyczne, farmakologia, psychologia kliniczna i psychoterapia, zdrowie publiczne, prawo, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, sport osób niepełnosprawnych.

Studia na kierunku fizjoterapia, realizowane w profilu praktycznym, dzięki czemu studenci PWSZ, już od pierwszych semestrów mają możliwość uczęszczania na praktyki do ośrodków szpitalnych i pracowni poza szpitalnych. W programie studiów wyodrębniono praktyki ogólne (600 godzin) oraz praktyki kliniczne (960 godzin), które studenci odbywają w ośrodkach fizjoterapii, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach dziennego pobytu, hospicjach itp.

Oprócz bogatej bazy partnerów którzy współpracują z Uczelnią w ramach realizacji zajęć praktycznych, studenci odbywają zajęcia dydaktyczne i praktyczne w Kampusie Uczelni przy ulicy Wrzesińskiej 43-55; w budynku nr 3, gdzie swoją siedzibę ma Instytut Nauk o Zdrowiu, w którym znajdują się specjalistyczne pracownie i sale dydaktyczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny:

 • pracownia ratownictwa medycznego (OIOM) z salą rehabilitacji medycznej
 • pracownia fizjologii
 • pracownia anatomii funkcjonalnej
 • pracownia pielęgniarstwa w niepełnosprawności – kinezyterapia
 • pracownia fizykoterapii
 • pracownia hydroterapii wraz łazienką do ćwiczeń pielęgnacji osób niepełnosprawnych
 • pracownia kinezyterapii
 • pracownia masażu
 • pracownia integracji sensorycznej (fizjoterapii dzieci)

Jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, trwają 5 lat i kończą się egzaminem dyplomowym.

DODATKOWE CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA

Dla studentów ostatniego roku studiów – przygotowaliśmy propozycje dodatkowych kursów i szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe oraz zwiększające atrakcyjność kandydatów na rynku pracy. Tym samym wraz z dyplomem ukończenia studiów w PWSZ Gniezno, studenci mają możliwość, pod pewnymi warunkami ustalanymi każdorazowo z Uczelnią, otrzymania certyfikatów potwierdzających ich nowe umiejętności.

Oferta dodatkowych kursów i szkoleń:

 • Kurs „Poradnictwo zdrowotno – żywieniowe” – po ukończonym kursie i zdanym egzaminie, student uzyskuje tytuł doradcy zdrowotno – żywieniowego.
 • Język angielski OET – test, który sprawdza kompetencje językowe osób zatrudnionych w sektorze usług medycznych. Jest on przeznaczony dla tych, którzy chcą wykonywać swój zawód w środowisku anglojęzycznym.
 • General English FCE – First Certificate in English

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Fizjoterapia jako dziedzina nauki cały czas się rozwija, dlatego dalszy rozwój kariery zawodowej, tak naprawdę związany jest z wyborem ścieżki specjalizacyjnej oraz miejscem docelowej pracy. Fizjoterapeuta może rozwijać swoje kompetencje w ramach:

 • fizjoterapii w sporcie
 • fizjoterapii w odnowie biologicznej
 • fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządów ruchu
 • fizjoterapii w chirurgii i onkologii
 • fizjoterapii w neurologii  neurochirurgii
 • fizjoterapii w kardiologii i pulmunologii
 • fizjoterapii w pediatrii
 • fizjoterapii w ginekologii
 • fizjoterapii w geriatrii
 • masażu leczniczym
 • terapii manualnej
 • terapii zajęciowej
 • osteopatii
 • doboru i sprzedaży zaopatrzenia medycznego
 • promocji zdrowia itp.

PERSPEKTYWY PRACY PO FIZJOTERAPII

Absolwenci tego kierunku studiów, najczęściej znajdują pracę w takich instytucjach, jak: publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, przychodnie sportowo – lekarskie, kluby sportowe, sanatoria i uzdrowiska, hospicja, domy opieki, centra odnowy biologicznej, SPA, placówki oświatowe: szkoły wyższe, centra kształcenia osób dorosłych itp. Coraz częściej fizjoterapeuci decydują się również otworzyć własny gabinet fizjoterapeutyczny.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

W ostatnich latach znacząco wzrasta zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutów. Coraz więcej osób, większość swojego czasu spędza w pozycji siedzącej. Dlatego społeczeństwo cierpi na zwyrodnienia kręgów szyjnych, bóle pleców i wady postawy. Stąd też popyt na usługi fizjoterapeutyczne z roku na rok wzrasta. Ponadto obecna swoista „moda” na uprawianie różnych aktywności sportowych, wiąże się często również z koniecznością eliminowania urazów związanych  z przeciążeniami.

Miesięczne wynagrodzenie w zawodzie fizjoterapeuty waha się w granicach od 2 276 zł do 3 234 zł (brutto)* Wielu fizjoterapeutów decyduje się również na przeprowadzenie procedury związanej z uznawalnością dyplomu, aby w dalszej kolejności podjąć pracę za granicą (Niemcy, Francja, Szwajcaria etc.), gdzie wynagrodzenie wynosi: 1900 – 2700 euro/m-c

* źródło: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-fizjoterapeuta

FIZJOTERAPIA – STUDIA MAGISTERSKIE Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Studia na kierunku fizjoterapia na PWSZ Gniezno to doskonały wybór dla wszystkich osób, które myślą poważnie o swojej przyszłości oraz marzą o zawodzie, ukierunkowanym na pomoc drugiemu człowiekowi. Nasza uczelnia oferuje nie tylko wysoką jakość kształcenia ze strony doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców, ale również najlepsze połączenie teorii z praktyką, które zaowocuje zdobyciem niezbędnych kompetencji i umiejętności do pracy w branży.

Jeśli interesuje Cię fizjoterapia, studia magisterskie na PWSZ Gniezno okażą się strzałem w dziesiątkę również ze względu na szansę odbycia nauki i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz szeroko zakrojoną pomoc materialną dla studentów. Kierunek stanowi ciekawe połączenie medycyny i sportu, oferując wieloaspektowy rozwój, brak rutyny oraz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To świetny wybór dla aktywnych osób, lubiących pracę z drugim człowiekiem i nastawionych na pogłębienie wiedzy.

Laboratoria i sale

Program Studiów

 

FIZJOTERAPIA – PROGRAM STUDIÓW