STUDIA STACJONARNE
5-letnie, jednolite magisterskie

Opis kierunku

Początki fizjoterapii sięgają 2700 roku przed naszą erą. Pierwsze wzmianki można znaleźć w systemie filozoficznym Konfucjusza. Uważał on, że osiągnięcie doskonałej sprawności psychofizycznej jest możliwe tylko dzięki stosowaniu ćwiczeń gimnastycznych i oddechowych. Wieki później Hipokrates, słynny grecki lekarz uznał, że dwa podstawowe filary medycyny to dietetyka i gimnastyka.

Fizjoterapeuta najczęściej nie potrzebuje skomplikowanego sprzętu, aby osiągnąć efekty w swojej pracy, własnymi rękoma pozwala chorym odzyskiwać sprawność fizyczną i wiarę w siebie. Z pewnością fizjoterapeuta musi doskonale znać możliwości ludzkiego ciała, dzięki czemu może usprawniać pacjentów.

Fizjoterapia jest dziedziną niezbędną w powrocie do funkcjonowania po leczeniu operacyjnym, długim unieruchomieniu po urazach, w postępowaniu leczniczym w chorobach przewlekłych, wadach genetycznych i różnych dysfunkcjach wrodzonych. Po ukończeniu tego kierunku można podjąć pracę na różnych stanowiskach zgodnie z zainteresowaniami, pogłębiać swoją wiedzę na kursach doskonalących, prowadzić profilaktykę prozdrowotną, promować zdrowie, pracować w ośrodkach sportowych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ W PWSZ GNIEZNO?

 • mamy doświadczoną kadrę dydaktyczną, której trzon stanowią fizjoterapeuci i lekarze
 • świetnie wyposażone pracownie kinezyterapii, terapii manualnej, dysfunkcji narządu ruchu, fizykoterapii, hydroterapii oraz sale wykładowe
 • bardzo dobrą bazę kliniczną umożliwiającą realizację zajęć z pacjentami
 • będziecie mieli możliwość pracy w zespołach terapeutycznych (lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog, logopeda)
 • praktyki są realizowane w szpitalach i placówkach świadczących usługi fizjoterapeutyczne
 • studenci mają do dyspozycji nowoczesną bibliotekę z najnowocześniejszymi metodami wyszukiwania pozycji naukowych oraz dużą bazę bibliograficzną
 • będziecie mieli możliwość nauki języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • oraz możliwość uczestniczenia w programie Erasmus+
 • rozwijania zainteresowań w ramach Studenckiego Koła Naukowego
 • a także pewność że studiujecie na kierunku który posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU

anatomia człowieka, biochemia, biofizyka, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej, podstawy fizjoterapii klinicznej w: geriatrii, kardiologii, chirurgii i onkologii, pediatrii, reumatologii, w ortopedii i traumatologii, psychiatrii, pulmunologii, ginekologii i położnictwie, neurologii i neurochirurgii oraz w neurologii dziecięcej, podstawy dietetyki, zaopatrzenie ortopedyczne, farmakologia, psychologia kliniczna i psychoterapia, zdrowie publiczne, prawo, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, sport osób niepełnosprawnych.

Studia na kierunku fizjoterapia, realizowane w profilu praktycznym, dzięki czemu studenci PWSZ, już od pierwszych semestrów mają możliwość uczęszczania na praktyki do ośrodków szpitalnych i pracowni poza szpitalnych. W programie studiów wyodrębniono praktyki ogólne oraz praktyki kliniczne, które studenci odbywają w ośrodkach fizjoterapii, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach dziennego pobytu, hospicjach itp.

Oprócz bogatej bazy partnerów którzy współpracują z Uczelnią w ramach realizacji zajęć praktycznych, studenci odbywają zajęcia dydaktyczne i praktyczne w Kampusie Uczelni przy ulicy Wrzesińskiej 43-55; w budynku nr 3, gdzie swoją siedzibę ma Instytut Nauk o Zdrowiu, w którym znajdują się specjalistyczne pracownie i sale dydaktyczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny:

 • pracownia ratownictwa medycznego (OIOM) z salą rehabilitacji medycznej
 • pracownia fizjologii
 • pracownia anatomii funkcjonalnej
 • pracownia pielęgniarstwa w niepełnosprawności – kinezyterapia
 • pracownia fizykoterapii
 • pracownia hydroterapii wraz łazienką do ćwiczeń pielęgnacji osób niepełnosprawnych
 • pracownia kinezyterapii
 • pracownia masażu
 • pracownia integracji sensorycznej (fizjoterapii dzieci)

Jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, trwają 5 lat i kończą się egzaminem dyplomowym.

DODATKOWE CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA

Dla studentów ostatniego roku studiów – przygotowaliśmy propozycje dodatkowych kursów i szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe oraz zwiększające atrakcyjność kandydatów na rynku pracy. Tym samym wraz z dyplomem ukończenia studiów w PWSZ Gniezno, studenci mają możliwość, pod pewnymi warunkami ustalanymi każdorazowo z Uczelnią, otrzymania certyfikatów potwierdzających ich nowe umiejętności.

Oferta dodatkowych kursów i szkoleń:

 • Kurs „Poradnictwo zdrowotno – żywieniowe” – po ukończonym kursie i zdanym egzaminie, student uzyskuje tytuł doradcy zdrowotno – żywieniowego.
 • Język angielski OET – test, który sprawdza kompetencje językowe osób zatrudnionych w sektorze usług medycznych. Jest on przeznaczony dla tych, którzy chcą wykonywać swój zawód w środowisku anglojęzycznym.
 • General English FCE – First Certificate in English

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Fizjoterapia jako dziedzina nauki cały czas się rozwija, dlatego dalszy rozwój kariery zawodowej, tak naprawdę związany jest z wyborem ścieżki specjalizacyjnej oraz miejscem docelowej pracy. Fizjoterapeuta może rozwijać swoje kompetencje w ramach:

 • fizjoterapii w sporcie
 • fizjoterapii w odnowie biologicznej
 • fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządów ruchu
 • fizjoterapii w chirurgii i onkologii
 • fizjoterapii w neurologii  neurochirurgii
 • fizjoterapii w kardiologii i pulmunologii
 • fizjoterapii w pediatrii
 • fizjoterapii w ginekologii
 • fizjoterapii w geriatrii
 • masażu leczniczym
 • terapii manualnej
 • terapii zajęciowej
 • osteopatii
 • doboru i sprzedaży zaopatrzenia medycznego
 • promocji zdrowia itp.

PERSPEKTYWY PRACY PO FIZJOTERAPII

Coraz bardziej potrzebni są wykwalifikowani fizjoterapeuci zajmujący się fizjoterapią pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Wpływ na zwiększającą się popularność zawodu fizjoterapeuty mają zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z tej dziedziny medycznej. Wybór studiów na kierunku fizjoterapia umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Absolwenci tego kierunku studiów, najczęściej znajdują pracę w takich instytucjach, jak: publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, przychodnie sportowo – lekarskie, kluby sportowe, sanatoria i uzdrowiska, hospicja, domy opieki, centra odnowy biologicznej, SPA, placówki oświatowe: szkoły wyższe, centra kształcenia osób dorosłych itp. Coraz częściej fizjoterapeuci decydują się również otworzyć własny gabinet fizjoterapeutyczny.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

W ostatnich latach znacząco wzrasta zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutów. Coraz więcej osób, większość swojego czasu spędza w pozycji siedzącej. Dlatego społeczeństwo cierpi na zwyrodnienia kręgów szyjnych, bóle pleców i wady postawy. Stąd też popyt na usługi fizjoterapeutyczne z roku na rok wzrasta. Ponadto obecna swoista „moda” na uprawianie różnych aktywności sportowych, wiąże się często również z koniecznością eliminowania urazów związanych  z przeciążeniami.

Miesięczne wynagrodzenie w zawodzie fizjoterapeuty waha się w granicach od 2 276 zł do 3 234 zł (brutto)* Wielu fizjoterapeutów decyduje się również na przeprowadzenie procedury związanej z uznawalnością dyplomu, aby w dalszej kolejności podjąć pracę za granicą (Niemcy, Francja, Szwajcaria etc.), gdzie wynagrodzenie wynosi: 1900 – 2700 euro/m-c

* źródło: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-fizjoterapeuta

Laboratoria i sale

Program Studiów

 

FIZJOTERAPIA – PROGRAM STUDIÓW