ZAPISZ SIĘ NA STUDIA
>>  kliknij  <<

STUDIA STACJONARNE
3-letnie licencjackie (6 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
3-letnie licencjackie (6 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
– 1800 zł/semestr

Studia stacjonarne

specjalności

  • prawo w medycynie
  • prawo w ochronie środowiska
  • prawo w przedsiębiorstwie

Studia niestacjonarne

specjalnośCI:

  • prawo w medycynie
  • prawo w ochronie środowiska
  • prawo w przedsiębiorstwie

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU STUDIÓW

Prawo w biznesie to praktyczny kierunek studiów, łączący wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.

Studenci poznają podstawy prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw – prawa umów, marketingu i e-commerce, sytuacji podmiotu gospodarczego w stosunkach z organami administracji państwowej, finansowania tych podmiotów, prawa podatkowego i rachunkowości, prawa pracy, z zakresu upadłości przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych czy prawa konkurencji.

Dodatkowo poznają sztukę prowadzenia negocjacji, ukończą kurs języka angielskiego w biznesie oraz nabędą kluczowe kompetencje menedżerskie, co w rezultacie da im wszechstronną wiedzę i przekrojowe kompetencje z zakresu obsługi różnych podmiotów gospodarczych.

W ramach programu studiów przewidziano szereg zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym doświadczonych menedżerów i coachów, radców prawnych czy przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Praktyki zawodowe zaplanowano w następujących placówkach: w działach prawnych i organizacyjnych przedsiębiorstw, kancelariach prawnych, instytucjach samorządowych oraz  u partnerów biznesowych tego kierunku studiów.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Student odbywa praktykę w wybranej przez siebie instytucji czy przedsiębiorstwie, których charakter działań jest związany z kierunkiem studiów. Aktywnie uczestniczy w życiu przedsiębiorstwa oraz kreatywnie rozwiązuje problemy prawne, społeczne oraz organizacyjne.

Praktykę studenci mogą realizować u partnerów biznesowych z którymi współpracujemy: Urząd Miejski w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, liczne kancelarie adwokackie, notarialne, radcowskie, firm księgowe i inne usługowe (m.in. AXPOL Trading, Inea Fiberhost, Wielkopolska Telewizja Kablowa (WTK), OPERATOR WSS czy MEDRISK).

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci tego kierunku studiów mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach pokrewnych.

PERSPEKTYWY PRACY 

Kierunek opracowano z myślą o osobach, które mają zamiar podjąć pracę w obrocie gospodarczym, jak i tych przygotowujących się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także już funkcjonujących na rynku przedsiębiorcach, pracownikach firm zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie obsługi prawnej czy też pracownikach jednostek administracji publicznej.

Kierunek ten przygotowuje do świadomego prowadzenia własnej działalności, do pracy w obsłudze biznesu (np. na stanowiskach asystenta zarządu, pracownika działu prawnego, organizacyjnego lub działu personalnego, niezależnie od formy prawnej podmiotu). Absolwenci będą mogli także podjąć pracę w organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej, urzędach, w wydziałach zamówień publicznych czy związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej.