STUDIA STACJONARNE
3 -letnie licencjackie (6 semestrów)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA
>> 
kliknij  <<

Opis kierunku

Studia na tym kierunku to doskonały wybór dla osób, które są świadome współczesnych wyzwań i zagrożeń płynących z różnych stron. Decydując się na PWSZ Gniezno masz pewność, że nabędziesz nie tylko niezbędną wiedzę, ale również umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie stawić czoła różnego rodzaju problemom związanym z bezpieczeństwem. Interesujący program zajęć pozwala na zrozumienie wielu procesów, zjawisk oraz systemów, a tym samym odnalezienie się w nietypowych sytuacjach.

Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia, dzięki którym nauczysz się nie tylko wykrywać zagrożenia, ale także zarządzać w sytuacjach kryzysowych. Wybierając naszą uczelnię, możesz liczyć na najwyższą jakość kształcenia, fachową wiedzę doświadczonej kadry oraz zajęcia o praktycznym profilu, które pomogą jeszcze lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Bezpieczeństwo wewnętrzne to przyszłościowy kierunek, którego absolwenci są wysoce pożądanymi specjalistami. Rozpocznij studia na PWSZ Gniezno i postaw na najlepszy start w karierze zawodowej.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU

 • podstawy prawa międzynarodowego
 • terroryzm międzynarodowy
 • współczesne systemy polityczne i międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
 • organizacja i funkcjonowanie ratownictwa
 • struktura i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
 • kancelarie tajne i prowadzenie dokumentacji niejawnej
 • klęski żywiołowe i awarie techniczne
 • skażenia chemiczne w katastrofach komunikacyjnych
 • bezpieczeństwo informacji
 • obrona cywilna i terytorialna
 • bezpieczeństwo imprez masowych
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzanie kryzysowe w korporacjach międzynarodowych
 • straż graniczna
 • służba celna
 • kryminalistyka i kryminologia
 • PR i relacje z mediami w sytuacjach kryzysowych
 • zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych
 • systemy zarządzania kryzysowego w NATO i UE
 • negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo energetyczne

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO BEZPIECZEŃSTWIE WEWNĘTRZNYM

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą pracować w: instytucjach administracji państwowej, gdzie będą opowiadać za monitorowanie potencjalnych zagrożeń bądź zarządzać zespołami ds. sytuacji kryzysowych tj.: klęski żywiołowe. Zatrudnienie znajdą również w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na stanowiskach koordynatorów medycznych; w służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne. Mogą realizować się również na stanowiskach ekspertów bądź doradców w służbach mundurowych, w strukturach MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości; w instytucjach społecznych jako mediatorzy i negocjatorzy, a także jako doradcy np. ds. uchodźców. Ich umiejętności sprawiają, że przygotowani są również do kierowania jednostkami z zakresu ochrony i prewencji.