Studia licencjackie – najlepszy start w karierze

W roku akademickim 2021/2022, PWSZ Gniezno uruchamia dwa kierunki pierwszego stopnia, trwające 6 semestrów (3 lata):

Na pozytywną decyzję Ministra Edukacji i Nauki czeka nowy kierunek studiów:

Tworząc programy studiów, zadbaliśmy o to, aby znalazły się w nim przedmioty umożliwiające zdobycie nie tylko kluczowej wiedzy, ale również możliwie największego zasobu praktycznych umiejętności. Przyjęty przez naszą uczelnię sposób kształcenia pozwala szybko odnaleźć się na rynku pracy. Studia licencjackie na PWSZ Gniezno to pierwszy krok na drodze kariery oraz najlepszy start w przyszłość zawodową.

Kształcimy ekspertów w swojej dziedzinie

Studia pierwszego stopnia na PWSZ Gniezno kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwenci są przygotowani do kontynuowania nauki na studiach magisterskich lub rozpoczęcia pracy w zawodzie, dysponując odpowiednimi umiejętnościami oraz kompetencjami. Studia na naszej uczelni to także możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+. Zapraszamy kandydatów do zapoznania się ze szczegółowym opisem kierunków oraz do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).