STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
4 -letnie inżynierskie (8 semestrów)

NOWOŚĆ STUDIA DUALNE
(studiujesz i pracujesz)

STUDIA NIESTACJONARNE
– 1800 zł/semestr

Opis kierunku

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (ZIP) to interdyscyplinarny kierunek menedżerski, którego absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty techniczne (m.in.: inżynieria produkcji, mechanika, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, materiałoznawstwo) jak i ekonomiczne (m.in.: zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse). Dzięki temu uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom dobrze rozumieć różne procesy i zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Doświadczenie w tym zakresie pogłębiane jest podczas czterech 6-tygodniowych praktyk zawodowych, które studenci odbywają m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak: KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o., NB Polska Sp. z o. o, Cembrit Production S.A., PAROC Polska sp. z o.o., Volkswagen Group Polska S.A., Flex Films Europa Sp. z o.o., z którymi PWSZ w Gnieźnie ściśle współpracuje.

Zostań managerem ds. Zarządzania produkcją

Czym zajmuje się inżynier ds.zarządzania produkcją?

  • kontrolowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w obszarze: produkcji, logistyki i administracji
  • zarządza pracą podległego zespołu techników i inżynierów
  • dba o dobre kontakty z klientami i dostawcami w zakresie: utrzymania standardów, zapobiegania reklamacjom i problemom jakościowym

PONADTO

  • monitoruje parametry procesów produkcyjnych
  • przygotowuje dokumentację techniczną z każdego etapu prac
  • prowadzi szkolenia z obsługi nowego sprzętu
  • śledzi światowe trendy i opiniuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie: automatyzacji systemów, robotyzacji, rozwiązań informatycznych, działań proekologicznych i energooszczędności czy nowoczesnych modeli zarządzania przedsiębiorstwem itp.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU

podstawy zarządzania, technologie informacyjne, grafika inżynierska i CAD, materiałoznawstwo, informatyka, podstawy technologii, podstawy metrologii, ergonomia, mechanika techniczna, fizyka, statystyka, statyka i wytrzymałość materiałów (mechanika techniczna), projektowanie procesów technologicznych, podstawy konstrukcji maszyn i CAD, podstawy marketingu, rachunkowość, badania operacyjne, komunikacja w biznesie, mikroekonomia, ekologia i zarządzanie środowiskowe, podstawy konstrukcji maszyn i CAD, badania rynkowe i marketingowe, produkty chemiczne, automatyka i robotyka przemysłowa, elektrotechnika i elektronika, zarządzanie małym, średnim i dużym przedsiębiorstwem, organizacja przygotowania produkcji, zarządzanie logistyczne, organizacja stanowisk i badanie pracy, marketing w handlu i usługach, zarządzanie kadrami, inżynieria jakości, technologia przetwórstwa paliw, projektowanie zakładów przemysłowych, prawo gospodarcze, negocjacje i techniki sprzedaży, procesy innowacyjne i polityka patentowa, podstawy organizowania biznesu

DODATKOWE CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA

Dla studentów ostatniego roku studiów – przygotowaliśmy propozycje dodatkowych kursów i szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe oraz zwiększające atrakcyjność kandydatów na rynku pracy. Tym samym wraz z dyplomem ukończenia studiów w PWSZ Gniezno, studenci mają możliwość, pod pewnymi warunkami ustalanymi każdorazowo z Uczelnią, otrzymania certyfikatów potwierdzających ich nowe umiejętności.

Oferta dodatkowych kursów i szkoleń:

  • Szkolenie “Q4 – Menadżer ds. jakości TÜV” – szkolenie ma charakter wykładowo – ćwiczeniowy. Prowadzi je certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich ćwiczeń, uczestnik otrzymuje certyfikat „Menadżer ds. jakości TÜV” wydany przez TÜV SÜD Polska.
  • Kurs Business English BEC – Business English Certificate (B2 Business Vantage)
  • Linguaskill – wielopoziomowy, adaptacyjny, modułowy test online oceniający kompetencje językowe. Dostępny w dwóch wersjach: Linguaskill General i Linguaskill Business. Test Linguaskill ocenia znajomość języka angielskiego w skali od A1 do C1 lub powyżej według skali CEFR.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI

Absolwenci kierunku ZIP są przygotowani do organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w charakterze specjalistów ds.: technicznego przygotowania produkcji, zarządzania jakością, zarządzania technologiami, zarządzania kadrą, rozwoju i opracowania nowych produktów, zarzadzania strategicznego, handlu i marketingu, controllingu i zarządzania finansami. Studia przygotowują także do prowadzenia własnej firmy.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku inżynier produkcji, wynosi 5 462 zł brutto. Co drugi inżynier produkcji/procesu otrzymuje pensję od 4 210 zł do 7 011 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych inżynierów produkcji/procesu zarabia poniżej 4 210 zł brutto. Na zarobki powyżej 7 011 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych inżynierów produkcji/procesu.

źródło: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-inzynier-produkcji-procesu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – POSTAW NA STUDIA TECHNICZNE

Decydując się na opisywany kierunek na PWSZ Gniezno, możesz liczyć nie tylko na zdobycie cennej wiedzy, ale przede wszystkim doświadczenia, które zagwarantuje Ci lepszy start na rynku pracy. Dzięki połączeniu teorii z różnych branż, absolwent bez trudu odnajdzie się w szybko zmieniających się realiach, dysponując szerokim wachlarzem umiejętności i zyskując szansę zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Studia na naszej uczelni to ponadto możliwość kontaktu z wykwalifikowanymi wykładowcami, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie.

Program studiów zarządzanie i inżynieria produkcji został przygotowany w taki sposób, aby nie tylko zaciekawić studenta, ale przede wszystkim dostarczyć mu praktycznej wiedzy, która przyda się podczas pracy w zawodzie. Wybierz studia z przyszłością i postaw na wszechstronny rozwój. Jeśli interesujesz się nowinkami technicznymi, ekonomią i w przyszłości widzisz się w roli menadżera, czekamy na Ciebie w PWSZ Gniezno.

Laboratoria i sale

KWADRANS Z PWSZ – LIVE