ZAPISZ SIĘ NA STUDIA
>> 
kliknij  <<

STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
4 -letnie inżynierskie (8 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
– 1800 zł/semestr

Specjalności

 • logistyka e-commerce
 • transport zrównoważony

Specjalności

 • logistyka e-commerce
 • transport zrównoważony

Opis kierunku

Studia obejmują szeroki wachlarz wiedzy z zakresu:

 • logistyki
 • transportu zrównoważonego
 • rozwoju istniejącej infrastruktury transportu
 • zagadnień ekonomicznych, ekologicznych, społecznych, prawnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym
 • projektowania środków transportu
 • zarządzania transportem
 • e-commerce

Co oznacza skrót TSL?

TSL pochodzi od słów transport – spedycja – logistyka, jest to zespół działań, łączących w sobie działania z zakresu transportu, spedycji i logistyki, których efektem jest wydajna organizacja transportu.

TRANSPORT – to nic innego jak przewożenie czy przemieszczanie towarów, ludzi, przedmiotów z punktu A do punktu B.

SPEDYCJA – to organizowanie procesu przewozowego. Zadaniem spedytora jest zaplanowanie przewozu, by pojazd przewożący dojechał bezpiecznie do celu.

LOGISTYKA – polega na planowaniu, organizowaniu, układaniu działań w sposób logiczny, prowadzący do powodzenia zadania np.: odebranie paczki od nadawcy, stworzenie odpowiednich dokumentów, dobry wybór rodzaju transportu, bezpieczne przekazanie przesyłki do rąk odbiorcy itp.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU STUDIÓW

analiza ekonomiczna w transporcie, automatyzacja procesów transportowo-magazynowych, bezpieczeństwo w transporcie, diagnostyka środków transportu, organizacja transportu, gospodarka magazynowa, grafika inżynierska, infrastruktura transportu, logistyka, podstawy marketingu, metody optymalizacji w transporcie, metrologia, napędy spalinowe i hybrydowe środków transportu, narzędzia informatyki, środki transportu bliskiego, mechanika techniczna,  inteligentne systemy w logistyce, spedycja, usługi logistyczne, bezpieczeństwo w transporcie, systemy transportu miejskiego i regionalnego, zarządzanie zapasami, komunikacja w biznesie, transport międzynarodowy, podstawy automatyki.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w szczególności w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO TRANSPORCIE

Absolwenci specjalności „logistyka e-commerce” posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu procesów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich informatyzacji. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, logistycznych, a także w centrach dystrybucyjnych. Nabyta wiedza teoretyczna z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, modelowania procesów transportowych i magazynowych, prawa, a także zagadnień mechanicznych, materiałoznawstwa oraz praktyczne umiejętności, pozwalają im na realizację działań na szczeblu operacyjnym i strategicznym w zakresie zarządzania logistycznego w podmiotach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Absolwenci specjalności transport zrównoważony są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach branży TSL. Posiadają wiedzę i umiejętności związane ze specyfiką transportu zrównoważonego, czyli  z transportem niskoemisyjnym, ekologistyką, napędami alternatywnymi. Nabyta w toku studiów wiedza inżynierska pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych. Absolwent może podjąć pracę między innymi jako specjalista ds.: spedycji, zarządzania transportem, importu i eksportu.

Laboratoria i sale