STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
4 -letnie inżynierskie (8 semestrów)

NOWOŚĆ STUDIA DUALNE
(studiujesz i pracujesz)

STUDIA NIESTACJONARNE
– 1800 zł/semestr

Specjalności

  • logistyka i technologia transportu
  • specjalista transportu kolejowego
  • infrastruktura transportu lądowego

Opis kierunku

Studia obejmują szeroki wachlarz wiedzy z zakresu:

  • tworzenia nowoczesnej, zinformatyzowanej bazy transportowej firmy, miasta, regionu, kraju
  • rozwoju istniejącej infrastruktury transportu na zróżnicowanym obszarze
  • zagadnień ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i międzynarodowych
  • projektowania środków transportu, a także dróg i mostów oraz obiektów pomocniczych
  • zarządzania transportem

Transport
Spedycja
Logistyka

Co oznacza skrót TSL?

TSL pochodzi od słów transport – spedycja – logistyka, jest to zespół działań, łączących w sobie działania z zakresu transportu, spedycji i logistyki, których efektem jest wydajna organizacja transportu.

TRANSPORT – to nic innego jak przewożenie czy przemieszczanie towarów, ludzi, przedmiotów z punktu A do punktu B.

SPEDYCJA – to organizowanie procesu przewozowego. Zadaniem spedytora jest zaplanowanie przewozu, by pojazd przewożący dojechał bezpiecznie do celu.

LOGISTYKA – polega na planowaniu, organizowaniu, układaniu działań w sposób logiczny, prowadzący do powodzenia zadania np.: odebranie paczki od nadawcy, stworzenie odpowiednich dokumentów, dobry wybór rodzaju transportu, bezpieczne przekazanie przesyłki do rąk odbiorcy itp.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU

analiza ekonomiczna w transporcie, automatyzacja procesów transportowo-magazynowych, bezpieczeństwo w transporcie, budynki i urządzenia dla obsługi transportu, diagnostyka środków transportu, ekonomika transportu, elementy telekomunikacji, gospodarka magazynowa, grafika inżynierska i CAD, informatyka, infrastruktura transportu, infrastruktura transportu szynowego, inteligentne systemy transportowe, logistyka transportu międzynarodowego, marketing w transporcie, materiałoznawstwo, materiały eksploatacyjne, mechanika techniczna, metody optymalizacji w transporcie, metrologia, napędy spalinowe i hybrydowe środków transportu, obciążenie środowiska przez środki transportu, organizacja i technologia przewozów samochodowych, organizacja i zarządzanie w transporcie, podstawy automatyki, podstawy budowy maszyn, podstawy eksploatacji technicznej, podstawy inżynierii ruchu, podstawy projektowania dróg szynowych, podstawy projektowania obiektów inżynierskich, podstawy zarządzania, recykling środków transportu, satelitarne systemy nawigacyjne, spedycja i usługi logistyczne, systemy bezpieczeństwa pojazdów, systemy transportowe z systemami zarządzania infrastrukturą lądową transportu, systemy transportu miejskiego i regionalnego, środki transportu bliskiego, środki transportu i ich napędy, technologia prac ładunkowych i magazynowania

DODATKOWE CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA

Dla studentów ostatniego roku studiów – przygotowaliśmy propozycje dodatkowych kursów i szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe oraz zwiększające atrakcyjność kandydatów na rynku pracy. Tym samym wraz z dyplomem ukończenia studiów w PWSZ Gniezno, studenci mają możliwość, pod pewnymi warunkami ustalanymi każdorazowo z Uczelnią, otrzymania certyfikatów potwierdzających ich nowe umiejętności.

Oferta dodatkowych kursów i szkoleń:

  • Kurs Business English BEC – Business English Certificate (B2 Business Vantage)
  • Linguaskill – wielopoziomowy, adaptacyjny, modułowy test online oceniający kompetencje językowe. Dostępny w dwóch wersjach: Linguaskill General i Linguaskill Business. Test Linguaskill ocenia znajomość języka angielskiego w skali od A1 do C1 lub powyżej według skali CEFR.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO TRANSPORCIE

Absolwenci specjalności: logistyka i technologia transportu, posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. Są przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, logistycznych, a także w centrach dystrybucyjnych i logistycznych. Nabyta wiedza teoretyczna z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, modelowania procesów transportowych i magazynowych, prawa, a także zagadnień mechanicznych, materiałoznawstwa i podstaw budownictwa oraz praktyczne umiejętności, pozwalają im na realizację działań na szczeblu operacyjnym i taktyczny w zakresie zarządzania logistycznego w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Absolwenci specjalności:  specjalista transportu kolejowego są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach związanych z transportem szynowym, czyli w takich firmach jak PKP S.A., POLREGIO Przewozy Regionalne sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Cargo, Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. i in. Posiadają wiedzę i umiejętności związane ze specyfiką transportu kolejowego, czyli  z planowaniem i realizacją przewozów kolejowych, z nadzorem ruchu oraz z budową i eksploatacją pojazdów kolejowych,  hamulców kolejowych, czy urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Nabyta w toku studiów wiedza inżynierska pozwala na zajmowanie odpowiedzialnych stanowisk, jak i na szybkie awansowanie w strukturach przedsiębiorstw kolejowych, znanych ze  stabilności oferowanych stanowisk pracy, z korzystnych świadczeń socjalnych  i wysokich wynagrodzeń.

Absolwenci specjalności infrastruktura transportu lądowego są przygotowani do organizowania i zarządzania działalnością przedsiębiorstw transportowych oraz mogą uczestniczyć w procesach inwestycyjnych związanych z infrastrukturą transportową. Nabyta w toku studiów wiedza inżynierska pozwala im również na realizację działań w zakresie projektowania obiektów infrastruktury transportowej.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite stanowisku specjalista ds. logistyki wynosi 4 236 zł brutto. Co drugi specjalista ds. logistyki otrzymuje pensję od 3 414 do 5 383 zł.

Na podobne widełki płacowe może również liczyć spedytor międzynarodowy – średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi 4 210 zł brutto. Co drugi spedytor międzynarodowy otrzymuje pensję od 3 300 do 5 359 zł

źródło: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-specjalista-ds-logistyki

https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-spedytor-miedzynarodowy

Laboratoria i sale

KWADRANS Z PWSZ – LIVE