STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA
>> 
kliknij  <<

Opis kierunku

Ciągle zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, rosnące zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu, grup przestępczych, cyberprzestępców czy państw niedemokratycznych, powodują szybki wzrost zapotrzebowania na odpowiednio przygotowanych specjalistów z zakresu analizy informacji. Złożoność współczesnych wyzwań z obszaru bezpieczeństwa jest czymś, co wymaga analitycznego podejścia na najwyższym poziomie. Przy współczesnej, wysoko zaawansowanej technologii, analityk musi szybko odnaleźć odpowiednie informacje, dokonać ich analizy, a następnie przygotować produkt, który pozwoli podjąć trafną decyzję przez osoby kierujące daną organizacją. I chociaż z roku na rok świadomość potencjalnych zagrożeń i wyzwań wzrasta, specjalistów w tej dziedzinie nadal brakuje.

Studia na kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA przygotowują do pracy analityków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów, będą użyteczne także w biznesie. Absolwent kierunku będzie potrafił:

 • szybko i bezpiecznie zebrać niezbędne informacje
 • dokonać ich krytycznej analizy
 • przygotować produkt analityczny zgodnie z określonymi potrzebami
 • zaprezentować sporządzony produkt w języku polskim i angielskim
 • przeprowadzić szkolenie na wybrany temat

Dodatkowo w programie kształcenia zwiększono liczbę godzin z języka obcego, a od II roku studiów wprowadzono fakultet z drugiego języka obcego (do wyboru: rosyjski lub francuski). Znajomość języków obcych ma umożliwić studentom docieranie do istotnych informacji, często dostępnych tylko i wyłącznie obcojęzycznych źródłach. Natomiast absolwentom, kompetencje językowe mają umożliwić znalezienia pracy w środowisku międzynarodowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

 • technologie informacyjne w procesie analizy danych
 • ustrukturyzowana analiza informacji
 • podstawy prawa międzynarodowego
 • współczesne konflikty zbrojne
 • różnorodność kulturowa
 • organizacje międzynarodowe
 • formy i metody działania służb specjalnych
 • rola analizy wywiadowczej w procesie decyzyjnym NATO
 • sposoby komunikowania się organizacji terrorystycznych
 • podstawy topografii i terenoznawstwa
 • zasady bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym
 • psychologia w ujęciu umiejętności analitycznych
 • podstawy programowania C/C++
 • bezpieczeństwo w sieci Internetowej
 • operacje wpływu i wojna informacyjna
 • terroryzm międzynarodowy
 • bezpieczeństwo i tworzenie stron internetowych
 • ochrona informacji niejawnych
 • problemy bezpieczeństwa energetycznego
 • cyberterroryzm

PERSPEKTYWY PRACY PO ANALITYCE BEZPIECZEŃSTWA

Absolwenci kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA znajdą zatrudnienie na stanowiskach analityków oraz ekspertów w: służbach mundurowych (wojsko, policja), służbach specjalnych (SKW, SWW, AW, ABW, CBA), w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, takich jak: NATO, ONZ, Unia Europejska oraz w biznesie. Ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne, absolwenci tego kierunku, mogą skutecznie rozwijać swoją karierę zawodową, zajmując dobrze płatne stanowiskach w sektorze prywatnym. Dotyczy to szczególnie firm działających w sektorze bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym.

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA W OPINIACH EKSPERTÓW

„(...) Analityk bezpieczeństwa to nowoczesny zawód, wymagający wysokich kompetencji informatycznych, analitycznych oraz  znajomości co najmniej dwóch języków obcych. Otwiera on  możliwości na pracę nie tylko w Polsce, ale na świecie, w strukturach rządowych, wszelkiego rodzaju służbach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz w biznesie międzynarodowym. Kadra, która będzie rozwijała ten kierunek to wysoko wykwalifikowani, międzynarodowi eksperci, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując między innymi: na misjach zagranicznych, w strukturach NATO i Unii Europejskiej – twierdzi dr Krzysztof Danielewicz, płk rez., koordynator tego kierunku studiów.

– „(…) To jest kierunek, który został stworzony kilka tysięcy lat temu. Jak popatrzymy na starożytne Chiny – to już wówczas mieli oni kilku naprawdę świetnych facetów, którzy obmyślali strategie i potrafili przeanalizować potencjalne zagrożenia. To kierunek, który dla mnie jako żołnierza – szturmowca, jest wręcz niezbędny. Jako żołnierze – jesteśmy tylko narzędziem, które wykonuje precyzyjne cięcie, a wszystko to, do czego jesteśmy szkoleni trwa całe lata. Wystarczy popatrzeć na to, jak został pochwycony Bin Laden. Szturm na niego trwał 30-40 minut, a uganiano się za nim 10 lat i nie robili tego szturmowcy, ale właśnie analitycy – twierdzi NAVAL, były operator JW Grom.

Kwadrans z PWSZ – LIVE

Kim jest analityk bezpieczeństwa, w jaki sposób międzynarodowi eksperci trafili do PWSZ Gniezno i co czeka na studentów naszego, nowego kierunku studiów – o tym opowiadał nasz gość, koordynator studiów z zakresu ANALITYKI BEZPIECZEŃSTWA – dr Krzysztof Danielewicz, płk rez.

Z Mamadou Diouf – senegalskim dziennikarzem, animatorem kultury, działaczem społecznym oraz muzykiem – rozmawialiśmy o znaczeniu komunikacji międzykulturowej w pracy analityka.

INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Zapraszamy na stronę internetową Instytutu, gdzie publikujemy artykuły branżowe, relacje ze szkoleń i  konferencji oraz wywiady z ekspertami.

Więcej informacji na – https://pwsz-gniezno.edu.pl/studia-inzynierskie/analityka-bezpieczenstwa/