STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

Opis kierunku

Ciągle zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, rosnące zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu, grup przestępczych, cyberprzestępców czy państw niedemokratycznych, powodują szybki wzrost zapotrzebowania na odpowiednio przygotowanych specjalistów z zakresu analizy informacji. Złożoność współczesnych wyzwań z obszaru bezpieczeństwa jest czymś, co wymaga analitycznego podejścia na najwyższym poziomie. Przy współczesnej, wysoko zaawansowanej technologii, analityk musi szybko odnaleźć odpowiednie informacje, dokonać ich analizy, a następnie przygotować produkt, który pozwoli podjąć trafną decyzję przez osoby kierujące daną organizacją. I chociaż z roku na rok świadomość potencjalnych zagrożeń i wyzwań wzrasta, specjalistów w tej dziedzinie nadal brakuje.

Studia na kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA przygotowują do pracy analityków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów, będą użyteczne także w biznesie. Absolwent kierunku będzie potrafił:

 • szybko i bezpiecznie zebrać niezbędne informacje
 • dokonać ich krytycznej analizy
 • przygotować produkt analityczny zgodnie z określonymi potrzebami
 • zaprezentować sporządzony produkt w języku polskim i angielskim
 • przeprowadzić szkolenie na wybrany temat

W programie studiów, duży akcent położono na rozwój umiejętności interpersonalnych, kreatywne myślenie, umiejętności publicznego prezentowania swoich poglądów oraz wyników badań, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Dodatkowo w programie kształcenia zwiększono liczbę godzin z języka obcego, a od II roku studiów wprowadzono fakultet z drugiego języka obcego (do wyboru: rosyjski lub francuski). Znajomość języków obcych ma umożliwić studentom docieranie do istotnych informacji, często dostępnych tylko i wyłącznie obcojęzycznych źródłach. Natomiast absolwentom, kompetencje językowe mają umożliwić znalezienia pracy w środowisku międzynarodowym.

ILE ZARABIA ANALITYK BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM?

Zarobki najlepszych analityków w NATO, ONZ czy Unii Europejskiej, którzy posiadają odpowiednią znajomość języków obcych, wiedzę i doświadczenie, osiągają poziom 50.000 PLN miesięcznie. Aby pracować na stanowisku analityka w środowisku międzynarodowym, należy wystartować w konkursie na dane stanowisko. Po zdobyciu pracy, bardzo często analitycy są wysyłani na darmowe kursy i szkolenia, które odbywają się na całym świecie. Poza wynagrodzeniem, analityk otrzymuje wiele dodatkowych bonusów takich jak: ubezpieczenie zdrowotne, zwrot kosztów wynajmu mieszkania i ryczałt na urlop.

WYBRANE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

 • technologie informacyjne w procesie analizy danych
 • ustrukturyzowana analiza informacji
 • podstawy prawa międzynarodowego
 • współczesne konflikty zbrojne
 • różnorodność kulturowa
 • organizacje międzynarodowe
 • formy i metody działania służb specjalnych
 • rola analizy wywiadowczej w procesie decyzyjnym NATO
 • sposoby komunikowania się organizacji terrorystycznych
 • podstawy topografii i terenoznawstwa
 • zasady bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym
 • psychologia w ujęciu umiejętności analitycznych
 • podstawy programowania C/C++
 • bezpieczeństwo w sieci Internetowej
 • operacje wpływu i wojna informacyjna
 • terroryzm międzynarodowy
 • bezpieczeństwo i tworzenie stron internetowych
 • ochrona informacji niejawnych
 • problemy bezpieczeństwa energetycznego
 • cyberterroryzm

PERSPEKTYWY PRACY PO ANALITYCE BEZPIECZEŃSTWA

Absolwenci kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA znajdą zatrudnienie na stanowiskach analityków oraz ekspertów w: służbach mundurowych (wojsko, policja), służbach specjalnych (SKW, SWW, AW, ABW, CBA), w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, takich jak: NATO, ONZ, Unia Europejska oraz w biznesie. Ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne, absolwenci tego kierunku, mogą skutecznie rozwijać swoją karierę zawodową, zajmując dobrze płatne stanowiskach w sektorze prywatnym. Dotyczy to szczególnie firm działających w sektorze bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym.

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA W OPINIACH EKSPERTÓW

“(...) Analityk bezpieczeństwa to nowoczesny zawód, wymagający wysokich kompetencji informatycznych, analitycznych oraz  znajomości co najmniej dwóch języków obcych. Otwiera on  możliwości na pracę nie tylko w Polsce, ale na świecie, w strukturach rządowych, wszelkiego rodzaju służbach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz w biznesie międzynarodowym. Kadra, która będzie rozwijała ten kierunek to wysoko wykwalifikowani, międzynarodowi eksperci, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując między innymi: na misjach zagranicznych, w strukturach NATO i Unii Europejskiej – twierdzi dr Krzysztof Danielewicz, płk rez., koordynator tego kierunku studiów.

– „(…) To jest kierunek, który został stworzony kilka tysięcy lat temu. Jak popatrzymy na starożytne Chiny – to już wówczas mieli oni kilku naprawdę świetnych facetów, którzy obmyślali strategie i potrafili przeanalizować potencjalne zagrożenia. To kierunek, który dla mnie jako żołnierza – szturmowca, jest wręcz niezbędny. Jako żołnierze – jesteśmy tylko narzędziem, które wykonuje precyzyjne cięcie, a wszystko to, do czego jesteśmy szkoleni trwa całe lata. Wystarczy popatrzeć na to, jak został pochwycony Bin Laden. Szturm na niego trwał 30-40 minut, a uganiano się za nim 10 lat i nie robili tego szturmowcy, ale właśnie analitycy – twierdzi NAVAL, były operator JW Grom.

Kwadrans z PWSZ – LIVE

Kim jest analityk bezpieczeństwa, w jaki sposób międzynarodowi eksperci trafili do PWSZ Gniezno i co czeka na studentów naszego, nowego kierunku studiów – o tym opowiadał nasz gość, koordynator studiów z zakresu ANALITYKI BEZPIECZEŃSTWA – dr Krzysztof Danielewicz, płk rez.

Z Mamadou Diouf – senegalskim dziennikarzem, animatorem kultury, działaczem społecznym oraz muzykiem – rozmawialiśmy o znaczeniu komunikacji międzykulturowej w pracy analityka.

INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Zapraszamy na stronę internetową Instytutu, gdzie publikujemy artykuły branżowe, relacje ze szkoleń i  konferencji oraz wywiady z ekspertami.

Więcej informacji na – https://pwsz-gniezno.edu.pl/studia-inzynierskie/analityka-bezpieczenstwa/