Studia inżynierskie – teoria i praktyka w najlepszym wydaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie w roku akademickim 2021/2022 planuje uruchomienie 4 kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia trwających: 7 semestrów (3,5 roku) w przypadku studiów stacjonarnych lub 8 semestrów (4 lata) w przypadku studiów niestacjonarnych. Kandydaci mogą wybierać spośród następujących kierunków:

  • analityka bezpieczeństwa
  • informatyka
  • transport
  • zarządzanie i inżynieria produkcji

Kształcimy inżynierów z przyszłością

Absolwenci wyżej wymienionych kierunków, kończą studia z uzyskaniem tytułu inżyniera i są w pełni przygotowani do pracy w zawodzie. Nasza uczelnia przyjęła nowoczesny model kształcenia, pozwalający na pogodzenie nauki z pracą, co skutkuje nie tylko zdobyciem potrzebnej wiedzy, ale przede wszystkim doświadczenia w wybranej branży. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy PWSZ Gniezno z firmami i przedsiębiorstwami z regionu. Zapraszamy do zapoznania się z opisem studiów i rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).