Studia inżynierskie – teoria i praktyka w najlepszym wydaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie w roku akademickim 2020/2021 planuje uruchomienie sześciu kierunków pierwszego stopnia trwających 7 semestrów (3,5 roku) w przypadku studiów stacjonarnych lub 8 semestrów (4 lata) w przypadku studiów niestacjonarnych. Kandydaci mogą zdecydować się na studia inżynierskie w mieście Gniezno na następujących kierunkach:

  • analityka bezpieczeństwa,
  • informatyka,
  • inżynieria środowiska,
  • technologia chemiczna,
  • transport,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji.
  • Kształcimy inżynierów z przyszłością

    Absolwenci wyżej wymienionych kierunków kończą studia z uzyskaniem tytułu inżyniera i są w pełni przygotowani do pracy w zawodzie. Nasza uczelnia przyjęła nowoczesny model kształcenia, pozwalający na pogodzenie nauki z pracą, co skutkuje nie tylko zdobyciem potrzebnej wiedzy, ale również doświadczenia, kluczowego w branży. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy PWSZ Gniezno z firmami i przedsiębiorstwami z regionu. Zapraszamy do zapoznania się z opisem studiów i rejestracji.