W PWSZ Gniezno inżynierowie rozpoczynają studia z laptopem!

Już od ponad 15 lat kształcimy profesjonalistów, którzy z sukcesem podbijają międzynarodowe rynki pracy. Nasze programy kształcenia oparte są przede wszystkim na zajęciach praktycznych, realizowanych w formie: warsztatów, projektów, laboratoriów, case study oraz wizyt w przedsiębiorstwach i ośrodkach naukowo – badawczych. Dodatkowo nowocześnie wyposażone laboratoria, wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz świetnie rozwinięta współpraca międzynarodowa sprawiają, że nasi studenci swobodnie realizują swoje autorskie pomysły, rozwijają zainteresowania i pasje naukowe.

W odkrywaniu tych ostatnich, pomagają im LAPTOPY, na zakup których uczelnia zdecydowała się już po raz trzeci, by technologicznie wspierać rozwój naukowy, aktywność i kreatywność swoich studentów. Dlatego w PWSZ Gniezno – przyszły INŻYNIER ROZPOCZYNA STUDIA Z LAPTOPEM

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby odebrać z uczelni LAPTOPA?

  • zrekrutować się na stacjonarne studia inżynierskie – do wyboru następujące kierunki studiów:

✅ ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA
✅ INFORMATYKA
✅ TRANSPORT
✅ ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  • ukończyć studia w terminie
  • przystąpić do egzaminu dyplomowego i zdać go z wynikiem pozytywnym!

Po spełnieniu tych warunków – laptopy przechodzą na własność studentów!

Środki na zakup laptopów pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostały przyznane naszej uczelni już po raz 3 – w ramach konkursu “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Na realizację w/w zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczył 1 milion złotych, a podstawę wyboru uczelni, stanowiła analiza danych pochodzących z raportów badania “Ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych”.

O przyznaniu PWSZ Gniezno w/w subwencji zadecydowały następujące czynniki:

  • niski wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów studiów (w 1 roku po uzyskaniu dyplomu)
  • relatywnie wysoki wskaźnik ich zarobków
  • oraz brak negatywnej oceny kierunków studiów Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ciągu ostatnich 6 lat.