Rekrutacja na聽rok akademicki 2019/2020

Piel臋gniarstwo, Filia w Krotoszynie

Start rekrutacji:聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 23 stycznia 2020

Zako艅czenie:聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 18 lutego 2020, godz. 15.00

Publikacja wynik贸w:聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽20 lutego 2020

II nab贸r:

Start rekrutacji聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽19 lutego 2020

Zako艅czenie聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽28 lutego 2020, godz. 15.00

Publikacja wynik贸w: 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽3 marca 2020

Komplet dokument贸w nale偶y sk艂ada膰 w Rektoracie PWSZ przy ul. Wyszy艅skiego 38 w Dziale Kszta艂cenia i Spraw Studenckich (wej艣cie B) lub wys艂a膰 na adres Uczelni.

 

Rekrutacja KROK PO KROKU

I. W celu rekrutacji na studia kandydat powinien:

 • zarejestrowa膰 si臋 elektronicznie przez stron臋 www PWSZ* 鈥 Internetowa Rekrutacja Kandydat贸w:
  • kandydat rejestruje si臋 w systemie (zak艂ada osobiste konto rejestracyjne, do kt贸rego otrzymuje has艂o dost臋pu na podany przez siebie adres e-mail)
  • wype艂nia i zatwierdza formularz danych osobowych;
 • dokona膰 wyboru kierunk贸w studi贸w
 • wprowadzi膰 przedmioty zdawane na maturze (na poziomie podstawowym i rozszerzonym, na egzaminach ustnym i pisemnym)
 • wnie艣膰 op艂at臋 rekrutacyjn膮 na indywidualny numer konta bankowego, kt贸ry zostanie wygenerowany w systemie IRK.
  Wysoko艣膰 op艂aty rekrutacyjnej wynosi 85 z艂. Op艂ata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • dostarczy膰/wys艂a膰 komplet dokument贸w w wymaganym terminie.

UWAGA!
Rejestracj臋 internetow膮 uznaje si臋 za wi膮偶膮c膮, po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezb臋dnych danych oraz wniesieniu op艂aty rekrutacyjnej

II. Ustalenie wynik贸w post臋powania rekrutacyjnego:

 • na podstawie wynik贸w kandydat贸w, tworzy si臋 list臋 rankingow膮, kt贸ra okre艣la kolejno艣膰 przyj臋膰 na studia kandydat贸w w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studi贸w;
 • kandydat otrzymuje informacje o wyniku post臋powania rekrutacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK;
 • komunikaty systemu IRK: 鈥 鈥減rzyj臋ty鈥 lub 鈥渘ieprzyj臋ty鈥 鈥 po dostarczeniu dokument贸w i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej;

聽III. Lista dokument贸w wymaganych do przyj臋cia na studia:

 • podanie o przyj臋cie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego;
 • kopia 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci po艣wiadczona przez Uczelni臋 (w momencie sk艂adania dokument贸w prosz臋 mie膰 przy sobie orygina艂 lub odpis 艣wiadectwa);
 • dow贸d uiszczenia op艂aty rekrutacyjnej;
 • fotografia (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm) oraz zdj臋cie elektroniczne w formacie JPG (236 x 295 pikseli, 300 DPI 鈥 co odpowiada zdj臋ciu o wymiarach 2,0 x 2,5 cm) wczytane w system IRK *

oraz聽dodatkowo, je艣li kandydat posiada:

 • dyplom uko艅czenia liceum medycznego (dotyczy kandydat贸w na piel臋gniarstwo pomostowe);
 • dokument potwierdzaj膮cy udzia艂 w finale olimpiady og贸lnopolskiej;
 • inne dokumenty, np. orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci, za艣wiadczenie o szczepieniu WZW typu B (dotyczy kandydat贸w na piel臋gniarstwo)

 

Internetowa Rekrutacja聽

Informacje o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, 偶e:

1. Administratorem danych jest

Pa艅stwowa Wy偶sza Szko艂a Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnie藕nie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszy艅skiego 38, 62-200 Gniezno
dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na skontaktowa膰 si臋 pod nast臋puj膮cym adresem e-mail: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celu rekrutacji kandydat贸w na studia. Dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie prawnej: art. 11 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce, 搂 15 ust. 1 pkt. 1) Rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 27 wrze艣nia 2018 r. w sprawie studi贸w, Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowi膮zkowych szczepie艅 ochronnych (z p贸藕n. zm.) 鈥 dotyczy kandydat贸w na kierunki medyczne, w zwi膮zku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe kandydat贸w nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stw trzecich ani organizacji mi臋dzynarodowych.
5. Dane kandydat贸w przyj臋tych na studia b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji procesu kszta艂cenia i przechowywane przez okres 50 lat (搂 15 ust. 4 rozporz膮dzenia w sprawie studi贸w). Kopie dokument贸w kandydat贸w nieprzyj臋tych na pierwszy rok studi贸w b臋d膮 przechowywane przez 6 miesi臋cy.
6. Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych i ich sprostowania. Ka偶da osoba ma prawo do 偶膮dania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych osobowych. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu u偶ytkownika.
7. Ka偶da osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzi臋cia udzia艂u w procesie rekrutacji.
8. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wy偶ej akt贸w prawnych. Nieudost臋pnienie danych osobowych uniemo偶liwia wzi臋cie udzia艂u w rekrutacji.
9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie s膮 podejmowane zautomatyzowane decyzje.
10. Po zakwalifikowaniu si臋 na studia dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji procesu nauczania i zwi膮zanych z nim innych obowi膮zk贸w prawnych administratora.


Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, 偶e:

1. Administratorem danych jest

Pa艅stwowa Wy偶sza Szko艂a Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnie藕nie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszy艅skiego 38, 62-200 Gniezno
dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na skontaktowa膰 si臋 pod nast臋puj膮cym adresem e-mail: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celu za艂o偶enia konta w systemie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe kandydat贸w nie b臋d膮 przekazywane dopa艅stw trzecich ani organizacji mi臋dzynarodowych.
5. Dane kandydat贸w b臋d膮 przetwarzane do czasu zako艅czenia procesu rekrutacji lub do czasu odwo艂ania zgody.
6. Kandydat ma prawo wycofa膰 zgod臋 w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
7. Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych i ich sprostowania. Ka偶da osoba ma prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Ka偶da osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzi臋cia udzia艂u w procesie rekrutacji. Nieudost臋pnienie danych osobowych uniemo偶liwia wzi臋cie udzia艂u w rekrutacji.
10. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie s膮 podejmowane zautomatyzowane decyzje.

UWAGA! Potwierd藕 przyciskiem poni偶ej zapoznanie si臋 z powy偶sz膮 informacj膮 i przejd藕 do internetowej rekrutacji:

 

Wyb贸r j臋zyka obcego w procesie rekrutacji

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku piel臋gniarstwo jest realizowany wy艂膮cznie j臋zyk angielski na poziomie bieg艂o艣ci B1 Europejskiego Systemu Opisu Kszta艂cenia J臋zykowego, kt贸ry jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie mniejszym ni偶 120 godzin (za nie mniej ni偶 4 punkty ECTS). Przepis ten reguluje Rozporz膮dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standard贸w kszta艂cenia dla kierunk贸w studi贸w: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, piel臋gniarstwa i po艂o偶nictwa Dz.U. 2012 poz. 631).

 

Kontakt

Pa艅stwowa Wy偶sza Szko艂a Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnie藕nie

Rektorat
ul. Ks.聽Kard. Stefana Wyszy艅skiego 38
62-200 Gniezno
tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail:聽sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl
www.pwsz-gniezno.edu.pl

Dzia艂 Kszta艂cenia i聽Spraw Studenckich
tel.: (61) 4242942 wew. 328, 337
e-mail:聽ksztalcenie@pwsz-gniezno.edu.pl

Rekrutacja
e-mail:聽rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl