Legitymacje studenckie – ważne do 30 listopada br.

W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada br. Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji Podczas zawieszenia lub ograniczenia...

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela...

Nowe zasady funkcjonowania Uczelni

Szanowni Państwo W związku ze stopniowym przywracaniem działalności dydaktycznej Uczelni od 1 czerwca 2020 r., informujemy że: Od 1 czerwca br. zajęcia prowadzone przez Uczelnie nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stosowanie tego...

Zarządzenie JM Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

...

Zarządzenie Rektora z dnia 22.05.2020

...

Zarządzenie Rektora z dnia 29.04.2020 w sprawie rozliczania zdalnych kart aktywności

Zarządzenie Rektora nr...

Nowe terminy składania prac dyplomowych

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w PWSZ Gniezno, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, decyzją JM Rektora przedłuża się termin złożenia prac dyplomowych. do dnia 30 września br. dla terminów ustalonych w Regulaminie studiów § 40 ust. 9 "(...) 9....

Zawieszenie zajęć do 24 maja br. – nowe zarządzenie!

Zarządzeniem JM Rektora PWSZ Gniezno, przedłuża się zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, do dnia 24 maja br. ZARZĄDZENIE REKTORA...

Legitymacje studenckie, doktoranckie oraz służbowe nauczycieli akademickich

Informujemy, że kwestie dotyczące ważności legitymacji studenckich w czasie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni zostały przeniesione do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do art. 51b ust. 4. Zgodnie z tym artykułem w okresie zawieszenia lub ograniczenia...

Zarządzenie w sprawie zaliczania przedmiotów w semestrze letnim w roku akademickim 2019/20

...