Zarządzenie JM Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

...

Zarządzenie Rektora z dnia 22.05.2020

...

Zarządzenie Rektora z dnia 29.04.2020 w sprawie rozliczania zdalnych kart aktywności

Zarządzenie Rektora nr...

Nowe terminy składania prac dyplomowych

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w PWSZ Gniezno, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, decyzją JM Rektora przedłuża się termin złożenia prac dyplomowych. do dnia 30 września br. dla terminów ustalonych w Regulaminie studiów § 40 ust. 9 "(...) 9....

Zawieszenie zajęć do 24 maja br. – nowe zarządzenie!

Zarządzeniem JM Rektora PWSZ Gniezno, przedłuża się zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, do dnia 24 maja br. ZARZĄDZENIE REKTORA...

Legitymacje studenckie, doktoranckie oraz służbowe nauczycieli akademickich

Informujemy, że kwestie dotyczące ważności legitymacji studenckich w czasie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni zostały przeniesione do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do art. 51b ust. 4. Zgodnie z tym artykułem w okresie zawieszenia lub ograniczenia...

Zarządzenie w sprawie zaliczania przedmiotów w semestrze letnim w roku akademickim 2019/20

...

Zarządzenie JM Rektora w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Szanowni Studenci i Wykładowcy W związku z sytuacją epidemiologiczną, JM Rektor PWSZ Gniezno podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania naszej uczelni do dnia 17 maja br. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej w Zarządzeniu Rektora nr...

Wniosek o odroczenie opłat za studia niestacjonarne

Drodzy Studenci W związku z trudną i dynamicznie rozwijającą się sytuacją w naszym kraju, informujemy że studenci studiów niestacjonarnych, mogą składać wnioski o odroczenie opłat za studia. Wnioski należy składać drogą mailową do Działu Kwestury i przesyłać na adres:...

Legitymacje studenckie ważne do 31 maja br.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ważność legitymacji studenckich, zostaje wydłużona do 31 maja br. , bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni. źródło -...